Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle §36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Maiselova 7, č. p. 58
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 148,8m2
Pořadové číslo: poř. č. 36/3-4/2022/Z
Datum zveřejnění: 16.03.2022 - 14.04.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 58/101 v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 148,8 m2, kolaudovaný stav: čínská restaurace vč. firemního označení bez hudebních produkcí, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let opce

(UR22_0280 ze dne 08.03.2022)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 19.04.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Maiselova 7_NJ 101.pdf

 usnesení.pdf

 půdorys.pdf

 Maiselova 7, 101, specifikace.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz