Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného z důvodu stavební činnosti

Lokalita: Elišky Krásnohorské 10, č. p. 123
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 303,8m2
Pořadové číslo: poř. č. 33/3/2022/Z
Datum zveřejnění: 11.03.2022 - 25.03.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného z důvodu stavební činnosti

nebytová jednotka číslo 123/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra 303,8 m2, nájemce: KVM Group, s.r.o., IČ: 26126346, účel nájmu: restaurace, nájemní smlouva na dobu určitou do 29.04.2025, stávající nájemné ve výši 1.272.000 Kč/rok, a to o 30 % po dobu 6 měsíců

(usnesení číslo UR22_0242 ze dne 01.03.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 28.03.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Elišky Krásnohorské 10.pdf

 usnesení.pdf

 Specifikace NP č. 101 Elišky Krásnohorské 123 _10.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz