Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr dle § 36, odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy

Lokalita: Malostranské náměstí 9, č. p. 262
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 71m2
Pořadové číslo: poř. č. 40/4/2022/Z
Datum zveřejnění: 01.04.2022 - 19.04.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let + 5 let opce

nebytová jednotka číslo 262/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 71 m2, nájemce: CAFFETERIA M.N.9, s.r.o., IČ: 01438719, účel nájmu: cukrárna a prodej hudebních nosičů (CD+LP), stávající nájemní smlouva na dobu určitou do 31.07.2022, stávající nájemné ve výši 48.696 Kč/měsíc

(UR22_0335 ze dne 22.03.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 21.04.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Malostranske_namesti_262_9_usneseni.pdf

 Malostranské náměstí 9.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz