Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr prodeje bytové jednotky č. 1403/37, Revoluční 28, Praha 1

Lokalita: Nové Město, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 49,2m2
Pořadové číslo: Z 11/2022
Datum zveřejnění: 28.3.2022 - 13. 4. 2022

Popis:
Z Á M Ě R

prodeje bytové jednotky č. 1403/37 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 1403 a pozemcích č. parc. 327/1 a č. parc. 327/3 ve výši 492/36996, vše v k. ú. Nové Město, obec Praha vlastníkům sousední bytové jednotky č. 1403/13, Revoluční 1403/28, Praha 1 min. za cenu ve výši 150.000 Kč/m2, případně za cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, pokud bude tímto posudkem stanovena cena vyšší


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 11.2022.pdf

 UZ22_0370_Usneseni.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz