Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor

Lokalita: Michalská 2, č. p. 512 (Havelská 1)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 19,8m2
Pořadové číslo: poř. č. 46/4-5/2022/Z
Datum zveřejnění: 20.04.2022 - 05.05.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytových prostor - nebytová jednotka číslo 512/102 (výměra cca 19,8 m2) v 1. nadzemním podlaží domu, kolaudovaný stav: nepotravinářská prodejna, pro: Společenství vlastníků jednotek domu Michalská 2 čp. 512 Praha 1, IČ 24302376, účel nájmu: uskladnění materiálu v rámci rekonstrukce domu, v období od cca 19.04.2022 do 30.11.2022, minimální nájemné ve výši 7.128 Kč/měsíc (UR22_0463 ze dne 12.04.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 06.05.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Michalská 2_NJ 102.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz