Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru za účelem rozšíření stávajícího parkovacího stání

Lokalita: Klimentská 21, č. p. 2061 (Lannova 8)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 8m2
Pořadové číslo: poř. č. 44/4-5/2022/Z
Datum zveřejnění: 20.04.2022 - 05.05.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem části nebytového prostoru za účelem rozšíření stávajícího parkovacího stání - část nebytové jednotky č. 915 (ev. č. 915.7) o výměře cca 8,0 m2 v 1. podzemním podlaží domu, účel nájmu: parkovací stání, pro: Jan Tůma, minimální nájemné 2.000 Kč/měsíc vč. DPH, nájemní smlouva na dobu neurčitou (UR22_0462 ze dne 12.04.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 06.05.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Klimentská 21_část NJ 915_915.7.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz