Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na výpůjčku nebytového prostoru

Lokalita: Haštalská 11, č. p. 790
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 286m2
Pořadové číslo: poř. č. 45/4-5/2022/Z
Datum zveřejnění: 14.04.2022 - 30.04.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na výpůjčku nebytového prostoru - nebytová jednotka číslo 790/101 v 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 286 m2, kolaudovaný stav: klub sdružení Tai Chi, původní účel využití: pohybová cvičení, pro: Charita Česká republika, IČ: 70100969, s účelem výpůjčky: plánované adaptační a integrační aktivity pro děti a maminky - uprchlíky prchajících před válkou na Ukrajině, na dobu jednoho roku

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 02.05.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Haštalská 11.pdf

 Haštalská 11_NJ 101_plánek z prohlášení vlastníka.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz