Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr dle § 36, odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garážové stání

Lokalita: Samcova 3, č. p. 2125
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 13,75m2
Pořadové číslo: poř. č. 42/4/2022/Z
Datum zveřejnění: 01.04.2022 - 02.05.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru – garážového stání

nebytový prostor – garážové stání ev. č. 908 (908.1) ve 3. podzemním podlaží domu o výměře cca 13,75 m2, s prioritou pořadí takto:
• Nájemce - fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm v ulici Samcova 3, Praha 1, držitel parkovacího oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 1.000 Kč/měsíc vč. DPH na dobu neurčitou,
• Nájemce - fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm na Praze 1, držitel parkovacího oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 2.000 Kč/měsíc vč. DPH na dobu neurčitou,
• pro další fyzické i právnické osoby, výše nájemného min. 2.000 Kč/měsíc vč. DPH na dobu neurčitou


registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 04.05.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Samcova_2125_3_usneseni.pdf

 Samcova 3_908.1.pdf

 plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz