Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr dle § 36, odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy

Lokalita: Šeříková 6, č. p. 564 (Vítězná 10)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 89,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 41/4/2022/Z
Datum zveřejnění: 01.04.2022 - 19.04.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na postoupení nájemní smlouvy

nebytová jednotka číslo 564/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 89,2 m2, současný nájemce (postupitel): Ing. Anna Bradáčová, pro: Ivo Bedaň (postupník), účel nájmu: prodejna pro domácí kutily, stávající nájemné ve výši 9.410 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(UR22_0337 ze dne 22.03.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 21.04.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Serikova_564_6_usneseni.pdf

 Šeříková 6.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz