Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 641, k. ú. Nové Město, Praha

Lokalita: Palackého 720/5
Schválený nájem: 50,00 
Plocha: 14m2
Pořadové číslo: UMCP1 070965/2023/08/LN
Datum zveřejnění: od 07.03.2023 do 21.03.2023

Popis:
Z Á M Ě R

pronajmout část pozemku parc. č. 641, k. ú. Nové Město, obec Praha

p. Davidu Brzkovi, IČ: 04736893, se sídlem Bermanova 985/20, 196 00 Praha 9

• účel: zřízení a provozování zahrádky ke kavárně, s provozní dobou jako je provozní doba kavárny v objektu Palackého 720/5
• nájemné: 50 Kč / m2 / den
• doba nájmu: od 01.04.2023 do 31.10.2023 prostor o výměře 14 m2 vyznačených v plánku v příloze

Upozorňujeme, že se nejedná o veřejnou soutěž ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 záměr_pozemek NM 641_scan.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz