Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 907/2, k. ú. Malá Strana, obec Praha

Lokalita: U Lanové dráhy 412/1
Schválený nájem: 50,00 
Plocha: 12m2
Pořadové číslo: UMCP1 070926/2023/07/LN
Datum zveřejnění: od 07.03.2023 do 21.03.2023

Popis:
Z Á M Ě R

pronajmout část pozemku parc. č. 907/2, k. ú. Malá Strana, obec Praha

společnosti JAADA cz s.r.o., IČ: 26430843, se sídlem U Lanové dráhy 412/1, 118 00, Praha 1

• účel: zřízení a provozování zahrádky ke kavárně/cukrárně, s provozní dobou od 8:00 do 19:30
• nájemné: 50 Kč / započatý m2 / den
• doba nájmu: od 20.04.2023 do 20.10.2023 prostor o výměře 11,2 m2 vyznačených v plánku č. 1 a 2

Upozorňujeme, že se nejedná o veřejnou soutěž ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 záměr_pozemek MS 907-2_scan.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz