Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr pronájmu objektu parkovacího domu na pozemku č. parc. 2070/8, NM, Praha 1

Lokalita: Nové Město, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 11/2023
Datum zveřejnění: 6.3.2023 - 22.3.2023

Popis:
Z Á M Ě R


pronájmu objektu parkovacího domu na pozemku č. parc. 2070/8, k. ú. Nové Město, Štěpánská, Praha 1 pro spol. ECIMONA, s.r.o., IČ: 29150817, se sídlem Podolská 90/5, 147 00, Praha 4 - Podolí, za podmínek vycházejících z UR22_1212 ze dne 4. 10. 2022 ve znění UR22_1462 ze dne 6. prosince 2022,

tedy zejména:

• doba nájmu: 5 let ode dne účinnosti smlouvy
• účel nájmu: hromadné podzemní garáže s 66 parkovacími místy k dlouhodobému parkování
• výše nájemného: bude stanovena v návaznosti na nabídku spol. ECIMONA, s.r.o., IČ: 29150817, se sídlem Podolská 90/5, 147 00, Praha 4 - Podolí s každoroční valorizací tzv. indexem
"L 682" (prvně v r. 2024)


Podrobnosti:
a dále zejména za těchto omezujících podmínek pronájmu:

• parkovací stání v celkovém počtu 11 stání pronajatá v současnosti rezidentům za měsíční nájemné 1.000 Kč včetně DPH/měs. pro osobní automobil a 500 Kč včetně DPH/měs. pro motocykl budou nadále těmto rezidentům poskytována za nájemné ve výši 2.000 Kč včetně DPH/ měs. pro osobní automobil a 1.000 Kč včetně DPH/měs. pro motocykl a souhlas s podnájmem v těchto případech bude vždy podmíněn rozhodnutím Rady MČ Praha 1
• parkovací stání v celkovém počtu 3 stání pronajatá v současnosti abonentům za měsíční nájemné 2.000 Kč plus DPH/měs. budou nadále abonentům poskytována za nájemné ve výši 4.000 Kč včetně DPH/měs.
• pro potřeby MČ Praha 1 budou v objektu zdarma trvale určena 2 stání
• historické prostory ve II. PP nebudou předmětem pronájmu a nájemce bude povinen na žádost MČ umožnit bez zbytečného odkladu do těchto prostor přístup
• veškeré pravidelné režijní náklady a zajištění všech revizí nezbytných pro provoz pronajaté věci ke stanovenému účelu půjdou plně k tíži nájemce
• nájemce bude povinen k plné bezplatné součinnosti v rámci pravidelných inventarizací majetku MČ Praha 1, který je součástí vybavení pronajaté věci
• povinnost běžné údržby pronajaté věci
• povinnost do 3 měsíců po uzavření nájemní smlouvy vypořádat ve spolupráci s MČ Praha 1 stávající nájemní smlouvy k jednotlivým garážovým stáním s podmínkou zajištění tímto rozhodnutím stanovených smluvních podmínek pro rezidenty (viz výše uvedených 11
nájemních smluv)
• povinnost v případě převisu poptávky upřednostnit vždy rezidenty Prahy 1 s trvalým bydlištěm v lokalitě

Související dokumenty:
 UR23_0231.pdf

 11.2023.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz