Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 434, k. ú. Staré Město, obec Praha

Lokalita: Havelská 510/5
Schválený nájem: 58,00 
Plocha: 4m2
Pořadové číslo: UMCP1 058713/2023/04/LN
Datum zveřejnění: od 22.02.2023 do 08.03.2023

Popis:
Z Á M Ě R

pronajmout část pozemku parc. č. 434, k. ú. Staré Město, obec Praha
společnosti Staropražská galerie s.r.o., IČ: 24672084, se sídlem Pod Třebešínem 3063/3, Strašnice, 100 00 Praha 10
• účel: zřízení a provozování restaurační zahrádky, s provozní dobou dle aktuálního tržního řádu
• nájemné: 58 Kč / započatý m2 / den
• doba nájmu: od 08.04.2023 do 15.10.2023 prostor o výměře 3,67 m2 vyznačených v plánku v příloze

Upozorňujeme, že se nejedná o veřejnou soutěž ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz