Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


Budova
 

Záměr obce_dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb._ Skořepka 423/9, Praha 1

Lokalita: Staré Město
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 431750/2022/FN/44
Datum zveřejnění: 

Popis:
Z Á M Ě R
pronájmu části prostor (prostor na venkovní zdi o velikosti 4 m2, část střechy budovy o výměře 2 m2, prostor ve světlíku v 2. NP o velikosti 1 m2 a dále prostory v/na budově otřebné pro kabelová propojení) domu č.p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9, obec Praha, pro základnovou stanici veřejné komunikační sítě nájemce CETIN a. s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, na dobu 10 let, za nájemné v čase a místě obvyklé dle aktuálně zpracovaného znaleckého posudku minimálně však hrazené nájemné v roce 2022, s valorizací prvně v r. 2024


Podrobnosti:

Související dokumenty:
Záměr 44/2022 Záměr_44_2022.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz