Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr výpůjčky pozemků parc. č. 185/1 a parc. č. 185/2, k. ú. Hradčany

Lokalita: Praha 1, Hradčany
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: 
Datum zveřejnění: 

Popis:
Záměr výpůjčky pozemků parc. č. 185/1 a parc. č. 185/2 vše k. ú. Hradčany, obec Praha, pro "Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan" se sídlem Malostranské náměstí 4/27, Malá Strana, 118 00 Praha, IČ: 00409278, v době od 16.11.2022 do 23.01.2023 za účelem pořádání kulturní akce "Ukrajinské vánoce", zejména za těchto podmínek:
. zajištění mobilního WC pro návštěvníky, včetně mobilního WC pro handicapované občany a zajištění pravidelného vyvážení mobilních WC
.uvedení pozemků parc. č. 185/1 a parc. č. 185/2, k. ú. Hradčany, obec Praha, po dokončení akce do původního stavu
. úhrada všech médií (voda, elektřina)
. každodenní odvoz odpadu
a to vše na náklady vypůjčitelePodrobnosti:

Související dokumenty:
Záměr č. 461778_2022_SI_47 Záměr č. 461778_2022_SI_47.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz