Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronájmu části č. parc. 39 a 45/3, NM, P1 - stavba hotelu Evropa - jeřáb

Lokalita: Jindřišská, Nové Město, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 100m2
Pořadové číslo: Z 50/2022
Datum zveřejnění: 26.10.2022 - 11.11.2022

Popis:
Z Á M Ě R

pronájmu části pozemku (100 m2) parc. č. 39 a 45/3, k. ú. Nově Město, Praha 1
• pro Hotel Praha, s.r.o., IČ: 04417283, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00, Praha 1
• doba nájmu: max. do 30.04.2023
• nájemné 15 Kč/m2/den s valorizací prvně k 01.01.2023
• splatnost nájemného měsíčně k poslednímu dni měsíce, v případě předčasného ukončení nájmu v průběhu kalendářního měsíce se již uhrazené nájemné za konkrétní měsíc nevrací a stává se narovnáním za předčasné ukončení nájmu
• za účelem umístění staveniště včetně jeřábu v rámci stavby hotelu Evropa


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 50.2022.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz