Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr výpůjčky části ohradní zdi na pozemku č. parc. 137/2, MS, P1

Lokalita: Malá Strana, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 63,76 mm2
Pořadové číslo: Z 48/2022
Datum zveřejnění: 26.10. - 11. 11. 2022

Popis:
Z Á M Ě R

uzavřít smlouvu o výpůjčce části ohradní zdi Vojanových sadů na pozemku č. parc. 137/2, v k. ú. Malá Strana, obec Praha v rozsahu vyznačeném na situačním nákresu v příloze tohoto záměru
• pro: DOX PRAGUE, a. s., se sídlem: Praha 7, Poupětova 793/1, PSČ 17000, IČ: 27177718
• na dobu 1 rok od účinnosti smlouvy s možností tuto smlouvu opakovaně prodloužit na žádost vypůjčitele vždy o 1 rok
• za účelem instalace mozaiky pana Petra Síse s názvem "Sametový most"
• a dále zejména za těchto podmínek:
- instalace bude provedena na náklady vypůjčitele včetně případných povrchových úprav zdi (např. odstranění tagů, atp.)
- opravy a údržba instalace budou prováděny na náklady vypůjčitele - vypůjčitel si pro instalaci díla a její umístění zajistí veškerá potřebná veřejnoprávní i soukromoprávní povolení


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 48.2022.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz