Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na zvýšení nájemného u nebytového prostoru

Lokalita: Mostecká 26, č. p. 40
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: poř. č. 102/11/2022/Z
Datum zveřejnění: 02.11.2022 - 18.11.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na zvýšení nájemného u nebytového prostoru - nebytová jednotka číslo 40/106 v 6. nadzemním podlaží domu, stávající nájemce: akad. ing. arch. Lukáš Liesler, účel nájmu: ateliér, stávající nájemné ve výši 5.185 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR22_1274 ze 18.10.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 21.11.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Mostecká 26_NJ 106.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz