Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy do 31.07.2028)

Lokalita: Jungmannovo náměstí 7, č. p. 769 (28. října 14)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 114,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 111/11/2022/Z
Datum zveřejnění: 04.11.2022 - 21.11.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy do 31.07.2028) - nebytová jednotky číslo 769/102 v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 114,4 m2, nájemce: Coffeeroom s.r.o., IČ: 29025176, účel nájmu: kavárna se stravovacím zařízením, stávající nájemné ve výši 69.219 Kč/měsíc, stávající nájemní smlouva na dobu určitou do 31.07.2023

(usnesení číslo UR22_1306 ze dne 25.10.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 22.11.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Jungmannovo náměstí 7_NJ 102.pdf

 Jungmannovo nám.769_7 - NP 102 - popis.pdf

 Jungmannovo náměstí 769_7_NJ 102_plánek.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz