Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu smlouvy (navýšení nájemného)

Lokalita: Dlouhá 27, č. p. 734
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: poř. č. 110/11/2022/Z
Datum zveřejnění: 04.11.2022 - 21.11.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu smlouvy (navýšení nájemného) u části nebytové jednotky č. 734/101 v domě č. p. 734 k. ú. Staré Město, Dlouhá 27, Praha 1, uzavřené mezi městskou částí Praha 1 a nájemci Zlatou Krškovou a Barborou Novotnou, a to na částku ve výš 20.000 Kč/měsíc s tím, že pronajímatel umožní po dobu trvání nájemního vztahu, nájemci podnajímat předmět nájmu třetím osobám za účelem zajištění služeb pedikúry, kadeřnictví a kosmetiky

(usnesení číslo UR22_1304 ze dne 25.10.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 22.11.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Dlouhá 27.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz