Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 102

Lokalita: Benediktská 9, č. p. 1030
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 79,1m2
Pořadové číslo: poř. č. 107/11-12/2022/Z
Datum zveřejnění: 04.11.2022 - 05.12.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - nebytová jednotka číslo 1030/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 79,1 m2, kolaudovaný stav: prodejna nepotravinářského charakteru, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let opce, podmínka složení kauce ve výši 50.000 Kč

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800, variabilní symbol: 8110302202, specifický symbol IČ

Městská část Praha 1 bude posuzovat jen nabídky, které budou zaručeny složenou vratnou kaucí ve výši 50.000 Kč a prohlášením navrhovatele, že souhlasí s paušální náhradou škody ve výši 50.000 Kč pro případ, že po akceptaci nabídky ze strany městské části nedojde do 30 dnů k podpisu nájemní smlouvy ze strany navrhovatele.

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 06.12.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Benediktská 9_NJ 102.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf

 specifikace.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz