Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


Budova
 

Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → pronájem prostor na adrese Černá 1505/10, Praha 1

Lokalita: Nové Město
Schválený nájem: 300 000,00 
Plocha: 254m2
Pořadové číslo: UMCP1_014786/2023/FN/01 UMCP1 014786/2023/FN/01
Datum zveřejnění: 12.1.2023 - 28.1.2023

Popis:
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 780, jehož součástí je dům č.p. 1505, Černá 10, Praha 1, k.ú. Nové Město, Praha 1, pro společnost FILM MAKERS s.r.o., IČ: 25738429, se sídlem Šlikova 408/18, 169 00 Praha 6 a dále zejména za těchto podmínek:
• smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. od 1.2.2023 do 30.6.2023 včetně přípravy,
vlastního natáčení a úklidu
• natáčení bude probíhat max.15 dní za uvedené období
• účelem je natáčení seriálu ze současnosti Mozaika pro TV NOVA a zázemí pro natáčení
• výše nájemného 300.000 Kč plus DPH v zákonem stanovené výši
• energie a WC zajistí nájemce na své náklady
• vstup na pozemek dvorku bude omezen z bezpečnostních důvodů


Podrobnosti:

Související dokumenty:
Záměr  Záměr_01_2023.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz