Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronájmu objektu parkovacího domu na pozemku č. parc. 2070/8, NM, Praha 1

Lokalita: Nové Město, Praha 1, Štěpánská
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 54/2022
Datum zveřejnění: 10.1.2023-26.1.2023

Popis:
Z Á M Ě R

pronájmu objektu parkovacího domu na pozemku č. parc. 2070/8, k. ú. Nové Město, Štěpánská, Praha 1 zejména za těchto základních podmínek pronájmu:

• doba nájmu: 5 let
• účel nájmu: hromadné podzemní garáže s 65 parkovacími místy k dlouhodobému parkování
• výše nájemného: bude stanovena v návaznosti na nabídku vybraného zájemce (tj. zájemce uvede v přihlášce do záměru svou nabídku ročního nájemného bez DPH), s každoroční valorizací (prvně v r. 2023)

a dále zejména za omezujících podmínek pronájmu stanovených v záměru a opatření k záměru.


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 UR22_1462.pdf

 54.2022.pdf

 info pro zájemce.pdf

 Další informace verze 122022.pdf

 opatření k záměru verze 122022.pdf

 Provozní řád - stávající.pdf

 provozni_rad_cislovani _stani_2_2019.pdf

 provozni_rad_cislovani _stani_1_2019.pdf

 provozni_rad_pudorysne_schema _stani_2019.pdf

 situační náčrt.pdf

 výpis z LV 2070.8.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz