Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


Budova
 

Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → pronájem prostor na adrese Ve Smečkách 594/26, Praha

Lokalita: Ve Smečkách 594/26, Nové Město, Praha
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 13m2
Pořadové číslo: UMCP1 531320/2022/FN/56
Datum zveřejnění: 

Popis:
Z Á M Ě R

pronájmu částí domu č.p. 594, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 26, pro společnost
CETIN a. s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, pro
základnovou stanici veřejné komunikační sítě,

zejména za těchto podmínek:
• doba nájmu: 10 let od uzavření smlouvy
• výše nájemného: minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 8.213 Kč/
měs. + DPH v zákonem stanovené výši
• vymezení předmětu nájmu:
a) prostor sloužící k podnikání ve 2. NP o velikosti 7 m2
b) část střechy na výtahové nástavbě o výměře 2 m2
c) část fasády u okapových svodů směrem do ulice Ve Smečkách o velikosti 4 m2
d) prostory potřebné pro kabelová propojeníPodrobnosti:

Související dokumenty:
Záměr 56/2022 Záměr_56_2022.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz