Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

Lokalita: Jindřišská 18, č. p. 938
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 54m2
Pořadové číslo: poř. č. 4/2/2023/Z
Datum zveřejnění: 03.02.2023 - 03.03.2023

Popis:
viz přiložené dokumenty

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 06.03.2023 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Jindřišská 18.pdf

 Specifikace nebyt č. Jindřišská_938_18_802.pdf

 JIndřišská 18_plánek.pdf

 PODKLADY PRO VÝBĚR DODAVATELE.pdf

 14-2022 - Stavební úpravy nebytového prostoru č. 802 (bývalá gynekologická ordinace).pdf

 14-2022 - Stavební úpravy nebytového prostoru č. 802 (bývalá gynekologická ordinace)_KRYCI LIST.pdf

 UR23_0039_priloha_ZASADY_smlouvy_VARIANTA_B_-_doba_neurcita.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz