Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 16, k. ú. Malá Strana, obec Praha

Lokalita: Malostranské nám. 262/9
Schválený nájem: 57,00 
Plocha: v přílozem2
Pořadové číslo: UMCP1 024825/2023/03/LN
Datum zveřejnění: od 28. 1. 2023 do 12. 2. 2023

Popis:
Z Á M Ě R

pronajmout část pozemku parc. č. 16, k. ú. Malá Strana, obec Praha
pro společnost CAFFETERIA M.N.9, s.r.o., IČ: 01438719, se sídlem Malostranské nám. 262/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zejména za těchto podmínek:
• účel: zřízení a provozování restaurační zahrádky, s provozní dobou dle aktuálního tržního řádu
• nájemné: minimálně 50 Kč / započatý m2 / den x míra inflace za rok 2022
• od 03.03.2023 do 30.03.2023 prostor o výměře 3,74 m2 vyznačených v příloze č. 1
• od 31.03. 2023 do 08.10.2023 prostor o výměře 10 m2 vyznačených v příloze č. 2
• od 09.10.2023 do 31.10.2023 prostor o výměře 3,74 m2 vyznačených v příloze č. 1


Upozorňujeme, že se nejedná o veřejnou soutěž ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz