Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

Lokalita: Na Poříčí 35, č. p. 1062
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 86,60m2
Pořadové číslo: poř. č. 5/2/2023/Z
Datum zveřejnění: 03.02.2023 - 03.03.2023

Popis:
viz přiložené dokumenty

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 06.03.2023 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Na Poříčí 35.pdf

 Specifikace nebyt č. Na Poříčí_1062_35.pdf

 Na Poříčí 1062_35_NJ 101_planek.pdf

 UR23_0074_priloha_1_ZASADY_smlouvy_VARIANTA_B_doba_neurcita.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz