Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

Lokalita: Tomášská 10, č. p. 23
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 42,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 8/2/2023/Z
Datum zveřejnění: 10.02.2023 - 13.03.2023

Popis:
viz přiložené dokumenty

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 14.03.2023 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Tomášská 10.pdf

 SPECIFIKACE Tomášská 23-10 NP 101.pdf

 plánek Tomášská 23-10 NP 101.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf

 UR23_0072_priloha_ZASADY_smlouvy_VARIANTA_B_doba_neurcita.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz