Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

Lokalita: Železná 8, č. p. 487 (Kožná 16)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 99,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 11/2-3/2023/Z
Datum zveřejnění: 14.02.203 - 15.03.2023

Popis:
viz přiložené dokumenty

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 17.03.2023 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Železná 8, Kožná 16.pdf

 Kožná 487_16_Železná 8_NP 101_specifikace.pdf

 Železná 487_8 - NP 101 - plánek.pdf

 Zelezna_8_kolaudacni_souhlas.pdf

 Zelezna_8_Hygienicka_stanice.pdf

 UR23_0107_priloha_ZASADY_smlouvy_VARIANTA_A_opce.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz