Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

Lokalita: Králodvorská 10, č. p. 1084
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 43,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 12/2-3/2023/Z
Datum zveřejnění: 14.02.203 - 15.03.2023

Popis:
viz přiložené dokumenty

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 17.03.2023 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Králodvorská 10.pdf

 technický popis.pdf

 plánek.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf

 UR23_0108_prilohaZASADY_smlouvy_VARIANTA_B_doba_neurcita.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz