Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Dokumenty k permanentní nabídce nebytových prostor

Vážení občané,

rádi bychom vás informovali, že termín zveřejnění dalších Permanentních nabídek pronájmů nebytových prostor nelze v tuto chvíli odhadnout, neboť závisí na ustavení Rady MČ Praha 1 po volbách, ustavení odborných komisí Rady a následném zahájení jejich práce.


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz