Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

UPOZORNĚNÍ! MČ Praha 1 oznamuje zajištění aktualizovaných znaleckých posudků pro jednotlivé nabízené jednotky - viz jednotlivé karty jednotek. Děkujeme


UPOZORNĚNÍ č.2! MČ Praha 1 oznamuje, že upřesňuje v rámci výběrového řízení uveřejněný dokument "3_prilohy_k_Opatreni_-_final.pdf" tak, jak je to uvedeno na jednotlivých kartách nabízených jednotek v nově uloženém dokumentu s názvem 3_prilohy_k_Opatreni_-_final_oprava.pdf. Za nedopatření se omlouváme, v případě jakýchkoliv nejasností prosím volejte tel. 221 097 275. Děkujeme.


Dokumenty k Prodeji nebytových prostor určených k přestavbě na byty

DOKUMENTY k Záměru podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. prodat dlouhodobě nevyužitelné nebytové jednotky dle Usnesení ZMČ Praha 1 č.UZ17_0463 ze dne 20.6.2017:

• NBJ č.1707/101 na adrese Ostrovní 14, čp.1707 se spoluvlastnickým podílem na pozemku č.parc. 933/1 ve výši 152/7203, k.ú. Nové Město, obec Praha 1
• NBJ č.1709/101 na adrese Pštrossova 32, čp.1709 se spoluvlastnickým podílem na pozemku č.parc. 931 ve výši 381/13506, k.ú. Nové Město, obec Praha 1
• NBJ č.147/102 na adrese V Jirchářích 3, čp.147 se spoluvlastnickým podílem na pozemku č.parc. 930 ve výši 571/10654, k.ú. Nové Město, obec Praha 1

NAJDETE PŘÍMO NA JEDNOTLIVÝCH KARTÁCH V RUBRICE AKTUÁLNÍ NABÍDKA!!!


Využijte službu "WOKO" - každá změna těchto stránek Vám bude hlášena emailem - zadejte jeho adresu do okénka a klikněte na tlačítko "Hlídej změny"
Copyright (c) 2017, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz