Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Dokumenty k Prodeji nebytových prostor určených k přestavbě na byty

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 1 ze dne 22.4.2015 číslo UZ15_0087 - Vyhodnocení I. Výběrového řízení na výstavbu bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru formou nástavby, přístavby nebo stavebních úprav Acrobat reader
Tabulka výsledků 1.kola - postoupili do 2.kola Acrobat reader
Jmenování členů komise pro otevírání obálek v I. stupni Acrobat reader
Záměr prodeje nebytových prostor, harmonogram a termíny prohlídek Acrobat reader
Podmínky pro zájemce - příloha č.2 k usnesení UZ14_0678 ze dne 16.9.2014 MS Word
Přílohy č. 1 - 9 k Podmínkám pro zájemce MS Word
Příloha č.8 - Zásady vzorové dohody o právech a povinnostech k výstavbě MS Word
Příloha č.9 - Zásady vzorové Smlouvy o výstavbě MS Word
Usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 1 číslo UZ14_0678 ze dne 16.9.2014 Acrobat reader
Bližší informace k jednotlivým prostorám MS Word

Využijte službu "WOKO" - každá změna těchto stránek Vám bude hlášena emailem - zadejte jeho adresu do okénka a klikněte na tlačítko "Hlídej změny"
Copyright (c) 2017, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz