Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Aktuální informace

Městská část Praha 1 oznamuje, že otevírání obálek v II.stupni výběrového řízení proběhne v souladu s harmonogramem výběrového řízení dne 18.října 2017 v budově Úřadu MČ Praha 1 od 15:30 hodin v místnosti č.212.

Zájemci, kteří podali nabídku, která postoupila do II.stupně výběrového řízení (případně jejich zástupci, kteří se prokáží plnou mocí s ověřeným podpisem) se mohou otevírání obálek účastnit.

Došlé nabídky a stav po I. stupni otevírání obálek ke dni 11.10.2017:

1. VS 8301340003 - postupuje
2. VS 8301340010 - vyřazena
3. VS 8301340006 - vyřazena
4. VS 8301340008 - postupuje
5. VS 8301340004 - k posouzení
6. VS 8301340011 - vyřazena (VS 8901340011)
7. VS 8301340005 - vyřazena
8. VS 8301340007 - postupuje
9. VS 8301340001 - vyřazena

pozn.: identifikaci zájemce provede porovnáním přiděleného a uvedeného variabilního symbolu.

Děkujeme.Využijte službu "WOKO" - každá změna těchto stránek Vám bude hlášena emailem - zadejte jeho adresu do okénka a klikněte na tlačítko "Hlídej změny"
Copyright (c) 2017, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz