Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (změna doby nájmu) nebytová jednotka 119/102 v 1.NP o výměře 85,2 m2 v domě Pařížská 14 č.p.119 Pařížská 14 č.p.119 85,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (postoupení najemní smlouvy) nebytová jednotka 1891/101 v 1.PP o výměře 83,7 m2 v domě Řeznická 10 č.p. 1891 Řeznická 10 č.p. 1891 83,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (účel nájmu) nebytová jednotka 2060/103 v 1.NP o výměře 59,7 m2 v domě Soukenická 27 č.p. 2060 Soukenícká 10, č.p. 2060 59,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytové prostoru, nebytová jednotka 412/102 v 1.NP o výměře 28,8 m2 v domě Újezd 17 č.p. 412 Újezd 17, č.p. 412 28,8 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz