Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc. č. 45/3, k.ú. Nové Město, Praha 1 od 1. 1. 2020 od 31. 12. 2020 pro spol. Základní Group a.s., IČ 61858013 za účelem umístění stěny, která slouží jako zábrana proti hluku a prachu 30 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Hybernská 28, č. p. 1011 cca 682 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na zvýšení nájemného Na Poříčí 44, č. p. 1053 898,8 m2
výběrové řízení na pronájem tzv. "rybářského domečku", U Sovových mlýnů 1, MS, Praha 1 Praha 1, U Sovových mlýnů 1, čp. 134  m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 969/2, k. ú. Malá Strana pro nekomerční využití, a to za především za účelem zřízení bylinkové zahrady, pěstování ovoce, péče o pozemek a přístupu k ostatním nemovitostem ve vlastnictví půjčitele Šporkova 321/12  m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 255/4, k. ú. Hradčany pro nekomerční využití, a to za účelem zřízení bylinkové zahrady, pěstování ovoce a péče o pozemek Šporkova 321/12  m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky části pozemku parc. č. 2070/2, k.ú. Nové Město, Praha 1 (dvorní trakt domu Štěpánská 59, Praha 1) pro Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1, IČ: 27152413 za účelem umístění lešení při rekonstrukci dvorní fasády domu Štěpánská 629/59 Štěpánská 629/59 39 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz