Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru o výměře 532,4 m2 nebytová jednotka číslo 769/101 v domě Jungmannovo náměstí 7 č.p.769 (ul. 28. října 14) Jungmannovo náměstí 7 č.p.769 (ul. 28. října 14) 532,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.NP o výměře 14,6 m2 nebytová jednotka číslo 325/108 v domě Karoliny Světlé 31 č.p.:325 (Smetanovo nábřeží 12) Karoliny Světlé 31 č.p.:325 (Smetanovo nábřeží 12) 14,6 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz