Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jungmannova 4, č. p. 732 cca 57,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Křemencova 5, č. p. 184 cca 90 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Maiselova 7, č. p. 58 cca 148,8 m2
Z Á M Ě R prodloužit dobu nájmu části pozemku parc. č. 742/1, k. ú. Malá Strana, Na Kampě 8, Praha 1 Malá Strana 100 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na rozšíření účelu nájmu Národní 20, č. p. 116 cca 40,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Opatovická 14, č. p. 167 cca 129,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem plochy k umístění automatu na kávu Palackého 5, č. p. 720  m2
Záměr snížit nájemné o 50% po dobu 6 měsíců pro ANONA a.s. Rybná 677/8  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Široká 12, č. p. 64 cca 111,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru U Půjčovny 5, č. p. 968 cca 18 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Kolkovně 7, č. p. 908 cca 168,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Veleslavínova 4, č. p. 96 cca 32,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 23, č. p. 610 cca 314,7 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz