Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu nájemní smlouvy č. 2014/1855 Haštalská 1, č. p. 795  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Haštalská 11, č. p. 790 cca 286 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 Hroznová 5, č. p. 493 56,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jungmannova 3, č. p. 17 159,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Kožná 4, č. p. 474 cca 74,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Králodvorská 10, č. p. 1084 cca 43,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Melantrichova 20, č. p. 477  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Opletalova 20, č. p. 928 cca 197 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Opletalova 9, č. p. 917 cca 54 m2
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 641, k.ú. Nové Město, Praha 1 Palackého 5, Nové Město, Praha 1 14 m2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Široká 12, č. p. 64 17,2 m2
Záměr pronájmu parkovacích míst v objektu parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/2 v k. ú. Nové Město Štěpánská čp. 630, Praha 1  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru U Lužického semináře 42 č.p. 111 cca 729,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na společný nájem nebytového prostoru U Obecního dvora 7, č. p. 799 (Kozí 10) 34,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Václavské náměstí 23, č. p. 828 cca 53 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 29, č. p. 606 (Ve Smečkách 1) cca 23,6 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz