Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Pokyny k podávání nabídek ke zveřejněným záměrům obce podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.:
MS Word Acrobat reader

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. v souladu s usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR_171367 ze dne 11.12.2017záměr prodeje bytové jednotky č. 712/9, zahrnující byt a podíl na společných částech domu č.p. 712 a pozemku parc. č. 722 o velikosti 1268/16275, vše k.ú. Staré Město, Dlouhá 32 č.p.712 Dlouhá 32 č.p.712  m2

Využijte službu "WOKO" - každá změna těchto stránek Vám bude hlášena emailem - zadejte jeho adresu do okénka a klikněte na tlačítko "Hlídej změny"
Copyright (c) 2017, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz