Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru 28. října 7, č. p. 373 455,30 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. - záměr prodeje části spol. prostor Anenská 220/13  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Haštalská 3, č. p. 796 102,80 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ č. 101 o výměře cca 10 m2 Jungmannova 4, č. p. 732 cca 10,00 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ č. 101 o výměře cca 58,80 m2 Jungmannova 4, č. p. 732 cca 58,80 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mikulášská 6, č. p. 21 30,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_cca 78 m2 Myslíkova 17, č. p. 1960, Praha 1 (MČ Praha id. 4/10) cca 78,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Perštýně 17, č. p. 350 186,30 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Národní 30, č. p. 59 345,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ 101_cca 106,5 m2 Opletalova 9, č. p. 917 cca 106,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ 101_cca 54 m2 Opletalova 9, č. p. 917 cca 54,00 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Petrská 24, č. p. 1161 31,90 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Petrské náměstí 7, č. p. 1097 145,50 m2
Záměr umožnit účast na dotačním programu "COVID - nájemné" Praha 1  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Růžová 7, č. p. 970 68,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (l) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Růžová 7, č.p. 970 cca 68,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Rybná 13, č. p. 1065 287,0 m2
Záměr změny účelu a výše nájmu a podnájmu v objektu domu čp. 501, Werichova vila, MS, Praha 1 U Sovových mlýnů 7, čp. 501, MS. Praha 1  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Zlatnická 9, č. p. 1123 100,50 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz