Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís.131/2000 Sb. v souladu s usnesením Rady MČ Praha 1 č.UR18_0298 ze dne 20.3.2018 záměr prodeje bytové jednotky č.266/11, zahrnující byt a podíl na společných částech domu č.p.266 a pozemku parc.č.226 o velikosti 1453/17419, vše k.ú.Staré Město, Betlémská 7 č.p.266 Betlémská 7 č.p.266 145.3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís.131/2000 Sb. v souladu s usnesením Rady MČ Praha 1 č.UR18_0297 ze dne 20.3.2018 záměr prodeje bytové jednotky č.221/3, zahrnující byt a podíl na společných částech domu č.p.221 a pozemcích parc.č.135/1, 135/2 a 135/3 o velikosti 2072/13585, vše k.ú.Staré Město, Liliová 13 č.p.221 Liliová 13 č.p.221 207,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy - nebytová jednotka číslo 435/101 o výměře 61,9 m2 v 1.NP domu Michalská 21 č. p.435 Michalská 21 č. p.435 61.9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ17_0550 ze dne 31.01.2018 záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 3 m2 v domě 1527 a tomu odpovídající id. části pozemku parc. č. 1995, Navrátilova 14, vše k.ú.Nové Město, Praha 1 Navrátilova 14 č.p.1527 3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy a změny účelu nájmu - nebytová jednotka číslo 158/105 o výměře 17,3 m2 v 1.NP domu Opatovická 20 č.p.158 Opatovická 20 č.p.158 17.3 m2

Využijte službu "WOKO" - každá změna těchto stránek Vám bude hlášena emailem - zadejte jeho adresu do okénka a klikněte na tlačítko "Hlídej změny"
Copyright (c) 2017, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz