Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Biskupská 6, č. p. 1140 40,40 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 104) Dušní 2, č. p. 924 95,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Haštalská 21, č. p. 757 cca 50+65 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 146/102 Karlova 23, č. p. 146 64,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 103 Malostranské náměstí 22, č. p. 36 46,7 m2
Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 212/2, k.ú. Nové Město Na Poříčí 1045/22, Praha 1  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 16, č. p. 1334 37,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_Pařížská 98/17 Pařížská 17, č. p. 98 cca 130 m2
Záměr nájmu části pozemku parc. č. 196, k.ú. Malá Strana, Praha 1 podloubí domu čp.35, Malostrnské nám. 21 47,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Růžová 16, č. p. 1522 136,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Kolkovně 8, č. p. 910 478,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Václavské náměstí 14, č. p. 778 cca 188 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru Vladislavova 10, č. p. 44 cca 16,2 m2
Záměr vypůjčky pozemku parc. č. 429/2, k. ú. Nové Město, Praha 1 Zlatnická 1129/8  m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz