Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Pokyny k podávání nabídek ke zveřejněným záměrům obce podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.:
MS Word Acrobat reader

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. prodeje bytové jednotky č. 266/11 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 1453/17419 a pozemku parc.č.226, k.ú.Staré Město, Betlémská 7 č.p.266 Betlémská 7 č.p.266  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. prodeje bytových jednotek č.474/7, zahrnující byt a podíl na společných částech domu č.p.474 a pozemku parc.č.523 o velikosti 1618/15922 k.ú.Staré Město a č.630/4, zahrnující byt a podíl na společných částech domu č.p.630 a pozemku parc.č.2070/1 o velikosti 1483/37259 k.ú. Nové Město Kožná 4 č.p.474  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na zvýšení nájemného s platností od 1. 1. 2018 za nebytový prostor o výměře 78 m2 v přízemí vlevo od vchodu do domu Myslíkova 17 č.p.1960 Myslíkova 17 č.p.1960 78.0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru o výměře 116,5m2 v 1.NP domu Školská 28 č.p.693 Školská 28 č.p.693 116.5 m2

Využijte službu "WOKO" - každá změna těchto stránek Vám bude hlášena emailem - zadejte jeho adresu do okénka a klikněte na tlačítko "Hlídej změny"
Copyright (c) 2017, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz