Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Haštalská 1, č. p. 795 73,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jilská 14, č. p. 449 269,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jindřišská 25, č. p. 874 141,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem bytového prostoru Jindřišská 8, č. p. 1759 116,58 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Kožná 2, č. p. 473 (Melantrichova 14) 57,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Loretánská 3, č. p. 174 47,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Loretánské náměstí 1, č. p. 107 190,1 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Poříčí 46, č. p. 1894 632,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Národní 34, č. p. 40 566,7 m2
Záměr pronájmu prostoru č. 150 s příslušenstvím, Poliklinika Palckého, čp. 720, Praha 1 Palackého 5, čp. 720, Praha 1, NM  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Rybná 24, č. p. 716 53,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru ev. č. 916 (916.1) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
Záměr pronájmu parkovacích míst Štěpánská Štěpánská 630, Nové Město  m2
Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ20_0133 ze dne 10.03.2020 U Lužického semináře 111/42  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Jámě 10, č. p. 637 120,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 23, č. p. 610 314,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 29 č. p. 606 213,70 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz