Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Pokyny k podávání nabídek ke zveřejněným záměrům obce podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.:
MS Word Acrobat reader


OZNÁMENÍ: Otevírání krycích obálek s nabídkami na nebytové prostory v domě č.p.1987, Národní 22 a č.p.116, Národní 20, k.ú. Nové Město v rámci zveřejněného záměru poř. č. 15/3/2017/Z proběhne v budově Úřadu městské části Praha 1, a to ve 2. patře, zasedací místnost č.dv. 212 (změna vyhrazena), ve středu dne 22.3.2017 od 13:45 hodin.
Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na zvýšení nájemného u nebytové jednotky číslo 1759/102 v domě Jindřišská 8 č.p.1759 Jindřišská 8 č.p.1759 420.11 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytové jednotky číslo 270/104 v domě Karmelitská 30 č.p.270 Karmelitská 30 č.p.270 53.7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytové jednotky číslo 227/101 v domě Na Struze 1 č.p.227 Na Struze 1 č.p.227 113.1 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem garážových stání ve 3. a 4. podzemním podlaží v domě Samcova 3 č.p.2125 pro žadatele s trvalým pobytem Praha 1 Samcova 3 č.p.2125 13.75 m2

Využijte službu "WOKO" - každá změna těchto stránek Vám bude hlášena emailem - zadejte jeho adresu do okénka a klikněte na tlačítko "Hlídej změny"
Copyright (c) 2010, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz