Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr na pronájem nebytového prostoru č. 1933/101 v 1. NP domu čp. 1933, stojícího na pozemku parc.č. 214, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36, Praha 1 se Uzeniny z komína s.r.o., Na Poříčí 36, čp. 1933, NM, Praha 1  m2
výběrové řízení na pronájem tzv. "rybářského domečku", U Sovových mlýnů 1, MS, Praha 1 Praha 1, U Sovových mlýnů 1, čp. 134  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Rámová 6, č. p. 735 (Dlouhá 25) 199 m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. CES: M99021 se společností ARCIMBOLDO, s.r.o., se sídlem Vlašská 330/24, 110 00 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 25606123 pro pozemek parc. č. 20, jehož součástí je stavba - budova č. p. 303, vše k. ú. Malá Strana Tržiště 303/19  m2
Záměr změny účelu nájmu a výše nájmu dle nájemní smlouvy CES: 2019/0092, Werichova vila U Sovových mlýnů 7, čp. 501, MS. Praha 1  m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 112/4 v k. ú. Malá Strana za účelem odpočinku a oddechu vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek v domě č.p. 18, Valdštejnské nám. 5 Valdštejnské náměstí 18/5  m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz