Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Dušní 2, č. p. 924 cca 135,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karoliny Světlé 31, č. p. 325 (Smetanovo nábř. 12) cca 5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru Mezibranská 19,č. p. 577 272,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy Opletalova 17, č. p. 1964 cca 245 m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 639/3, k. ú. Nové Město, obec Praha Palackého 11, Nové Město  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru s cílem zajištění občanské vybavenosti Perlová 8, č. p. 1020 cca 108,5 m2
Záměr pronájmu dvorního objektu bez čp./č.e. na pozemku parc. č. 52/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 Praha 1-Staré Město  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy N-01/164 Radnické schody 7, č. p. 172 cca 64,4 m2
Záměr pronájmu garážových stání v objektu parkovacího domu na nově odděleném pozemku parc. č. 2070/8 v k. ú. Nové Město, Praha 1 na adrese Štěpánská čp. 630 Štěpánská čp. 630, Praha 1  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení doby nájmu U Dobřenských 5, č. p. 271 cca 164,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru U Půjčovny 5, č. p. 968 cca 18 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru Uhelný trh 1, č. p. 420 cca 451 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Úvoz 28, č. p. 296 cca 14,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Václavské náměstí 14, č. p. 778 cca 188 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na změnu doby nájmu Vězeňská 9, č. p. 859 cca 332 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem stavebně propojených nebytových jednotek č. 102 a 103 v domě Vodičkova 32, č. p. 700 cca 512 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 23, č. p. 610 cca 314,7 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz