Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr prodat ve výběrovém řízení rozestavěné bytové jednotky na adresách Dlouhá 5, Dlouhá 32, Jindřišská 8 BJ 1759/9, Jindřišská 1759/8 - Nové Město, Praha 1 128,6 m2
Záměr prodat ve výběrovém řízení rozestavěné bytové jednotky na adresách Dlouhá 5, Dlouhá 32, Jindřišská 8 BJ 712/10, Dlouhá 712/32 - Staré Město, Praha 1 133,1 m2
Záměr prodat ve výběrovém řízení rozestavěné bytové jednotky na adresách Dlouhá 5, Dlouhá 32, Jindřišská 8 BJ 1759/11, Jindřišská 1759/8 - Nové Město, Praha 1 183,9 m2
Záměr prodat ve výběrovém řízení rozestavěné bytové jednotky na adresách Dlouhá 5, Dlouhá 32, Jindřišská 8 BJ 923/10, Dlouhá 923/5 - Staré Město, Praha 1 168,9 m2
Záměr prodat ve výběrovém řízení rozestavěné bytové jednotky na adresách Dlouhá 5, Dlouhá 32, Jindřišská 8 BJ 923/9, Dlouhá 923/5 - Staré Město, Praha 1 162,3 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Dlouhá 38, č. p. 715 cca 25,20 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Havelská 3, č. p. 511 (Michalská 6) cca 33,7 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karoliny Světlé 31, č. p. 325 cca 24,7 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Krocínova 5, č. p. 316 cca 166,6 m2
Záměr snížit nájemné o 50% po dobu 6 měsíců pro Anglo-americkou vysokou školu, z.ú. Letenská 120/5, Malá Strana, Praha 1  m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na prodloužení doby nájmu Petrská 1, č. p. 1426 cca 181,4 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Truhlářská 19, č.p. 1101 cca 178,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Washingtonova 3, č. p. 1760 cca 119,4 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz