Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 30/2 v k. ú. Malá Strana za účelem odpočinku a oddechu vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek Břetislavova 10  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Malostranské náměstí 27, č. p. 4 39,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 8, č. p. 1956 cca 80,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Pařížská 14, č. p. 119 240,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Růžová 8, 10 č. p. 947 151,6 m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. - výpůjčka části pozemku pro SVJ Štěpánská 629/59 Štěpánská 629/59 39 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Truhlářská 17, č. p. 1102 cca 8,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 17, č. p. 412 28,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 26, č. p. 426 cca 195,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Václavské náměstí 14, č. p. 778 28,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Washingtonova 3, č. p. 1760 145,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 35, č. p. 1383 43,0 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz