Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru ev. č. 103.4 Lodecká 1, č. p. 2112 cca 15,14 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ 101 Maiselova 17, č. p. 39 cca 131,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Melantrichova 6, č. p. 1062 cca 159,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mikulášská 8, č. p. 22 cca 35,20 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Na Struze 6, č. p. 230 73,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Ostrovní 16, č. p. 146 19,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Soukenická 7, č. p. 1197 197,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Týnská ulička 2, č. p. 628 140,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy V Kolkovně 7, č. p. 908 168,7 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz