Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr obce podle § 36, odst (1) zákona čís.131/2000 Sb. v souladu s usnesením Rady MČ Praha 1 č.UR18_0739 ze dne 19.6.2018 - záměr prodeje bytových jednotek č.1604/1 až 1604/14 v domě č.p.1604 Bolzanova 7 Bolzanova 7 č.p.1604  m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 1122/2 v k.ú. Staré Město (Uhelný trh) v období od 20. 09. 2018 do 29. 10. 2018 za účelem realizace akce OPRAVA A RUŠENI POKLOPŮ NA KOLEKTORECH CENTRUM Uhelný trh, Praha 1  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. postoupení nájemní smlouvy - nebytová jednotka číslo 430/103 o výměře 12,8 m2 v 1.NP domu Všehrdova 27 č.p.430 Všehrdova 27 č.p.430 12.80 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz