Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. pronájmu nebytového prostoru - nebytová jednotka číslo 325/110 v 1.NP, výměra cca 11,5 m2, v domě Karoliny Světlé 31 č.p.325 Karoliny Světlé 31 č.p.325 11.5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. pronájmu nebytového prostoru - 1559/103 v 1.PP, výměra 12 m2, v domě Navrátilova 9 č.p.1559 Navrátilova 9 č.p.1559 12.0 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. prodeje pozemků parc. č. 810/6, 810/7, 810/8 včetně staveb na nich stojících, vše v k.ú. Malá Strana, Praha 1 (Říční) společnosti Rezidenční projekty a.s., IČ: 282 19 957 na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0543 ze dne 15.05.2018 Říční ul. 602.0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. pronájmu nebytového prostoru - 96/101 v 1.NP domu, výměra 88,5 m2 a 96/102 v 1.NP domu, výměra 51,8 m2, v domě Široká 9 č.p.96 Široká 9 č.p.96 140.3 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. změny nájemních smluvy CES 2017/1790 uzavřené dne 14.12.2017 a CES 2017/1838 uzavřené dne 7.2.2017 mezi pronajímatelem: Městská část Praha 1 a nájemcem: RUDOLF JELÍNEK a.s. IČ: 499 71 361 která spočívá v prodloužení doby nájmu části pozemku parc.č. 710/1 resp. 710/6 na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0537 ze dne 15.05.2018 U Lužického semináře u č.p.116-48 36.0 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz