Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karmelitská 30, č. p. 270 64,2 m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. (pronájem pozemku - deponování materiálu pro opravu fasády) Navrátilova 11  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Pařížská 14, č. p. 119 240,2 m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. (rozšíření účelu nájmu) Spálená 4  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 26, č. p. 426 195,00 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz