Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
záměr snížit nájemné ze smlouvy č. CES: K0001/05  m2
záměr snížit nájemné ze smlouvy č. CES: 2014/1914  m2
záměr snížit nájemné ze smlouvy č. CES: 2020/0003  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy) Dušní 2, č. p. 924 65,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Krocínova 5, č. p. 316 268,5 m2
pronájem části č. parc. 742/1, MS, Praha 1 Malá Strana, Kampa 54  m2
doplňující záměr prodeje nemovité věci - pozemku parc. č. 552/2 k. ú. Malá Strana, Praha 1 Malá Strana, Praha 1 35 m2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 Myslíkova 17, č. p. 1960, Praha 1 (MČ Praha id. 4/10) cca 78,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Ostrovní 16, č. p. 146 19,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Pařížská 13, č. p. 66 cca 122 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Rybná 25, č. p. 732 101,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garážového stání Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Široká 12, č. p. 64 cca 111,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy) Veleslavínova 4, č. p. 96, Křížovnická 8, č. p. 97 202,2 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz