Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru_cca 169,30 m2 Betlémská 9, č. p. 267 cca 169,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru_cca 64,20 m2 Betlémská 9, č. p. 267 cca 64,20 m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc. č. 824/10, o výměře 10 m2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (dvůr Dlouhá 735/25), za účelem stavby nákladního výtahu pro realizaci rekonstrukce a oprav domu čp. 735 pro společnost BOGACI a.s., se sídlem Dlouhá 735/25, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ: 28120230 Dlouhá 735/25 10 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Elišky Krásnohorské 10, č. p. 123 303,80 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karlovo náměstí 25, č. p. 670 15,0 m2
Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na směnu bytových jednotek č. 584/4 a 584/14 Krakovská 584/1  m2
Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 1934/101, Na Poříčí 38, Praha 1 pro spol. Kristian Gold Praha Praha 1, Na Poříčí  m2
záměr pronájmu NBJ č. 864/101, č. parc. 956/2 se stavbou bez čp, č. parc. 956/3, vše kú SM, Praha 1 Praha 1, SM, Bílkova 864/13 -15  m2
výběrové řízení na pronájem tzv. "rybářského domečku", U Sovových mlýnů 1, MS, Praha 1 Praha 1, U Sovových mlýnů 1, čp. 134  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru o výměře cca 47,2 m2 ve 2. nadzemním podlaží v objektu – stavba na pozemku p. č. 231, k. ú. Malá Strana, Praha 1 - stavba na pozemku p. č. 231, k. ú. Malá Strana, Praha 1 cca 47,2 m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 969/2, k. ú. Malá Strana pro nekomerční využití, a to za především za účelem zřízení bylinkové zahrady, pěstování ovoce, péče o pozemek a přístupu k ostatním nemovitostem ve vlastnictví půjčitele Šporkova 321/12  m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 255/4, k. ú. Hradčany pro nekomerční využití, a to za účelem zřízení bylinkové zahrady, pěstování ovoce a péče o pozemek Šporkova 321/12  m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky části pozemku parc. č. 2070/2, k.ú. Nové Město, Praha 1 (dvorní trakt domu Štěpánská 59, Praha 1) pro Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1, IČ: 27152413 za účelem umístění lešení při rekonstrukci dvorní fasády domu Štěpánská 629/59 Štěpánská 629/59 39 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru Újezd 26, č. p. 426 cca 195,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 29, č. p. 404 111,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Jámě 10, č. p. 637 120,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Kolkovně 8, č. p. 910 478,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru Valentinská 11, č. p. 56  m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz