Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Vzorová nájemní smlouva - doba neurčitá PDF (Adobe Reader)

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 1, č. p. 676 77,7 m2
pronájem části pozemku parc. č. 16,k.ú. Malá Strana, Praha 1 podloubí domu čp. 262, Malostranské nám. 9 10 m2 od  m2
pronájmu nebytového prostoru č. 150 a souvisejících prostor (1/2 místností č. 147 a 149) v objektu č. p. 720, k.ú. Nové Město, Palackého 5, Praha 1 Praha 1, NM  m2
výběrové řízení na pronájem tzv. "rybářského domečku", U Sovových mlýnů 1, MS, Praha 1 Praha 1, U Sovových mlýnů 1, čp. 134  m2
záměr pronájmu pozemku č. parc. 293/2, k. ú. Hradčany, Praha 1 (ul. Strahovská) Strahovská, kú Hradčany 153  m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz