Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměry

Záměr Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Benediktská 4, č. p. 687 cca 48 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Kožná 4, č. p. 474 cca 164 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Křemencova 5, č. p. 184 cca 90 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor Michalská 2, č. p. 512 (Havelská 1) cca 19,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Myslíkova 17, č. p. 1960 cca 145 m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 218/4, k. ú. Nové Město, obec Praha Na Poříčí 44, č. p. 1053 18,6 m2
záměr pronájmu části č. parc. 2070/2, NM Nové Město, Praha 1  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garážové stání Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let Újezd 26, č. p. 426 cca 26,1 m2
Záměr dvorního objektu bez čp./č.e. na pozemku parc. č. 52/2 v k. ú. Staré Město, ulice Veleslavínova 96/4, Praha 1 Veleslavínova 96/4, Praha 1  m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz