Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Objekt Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. (pronájem pozemku - deponování materiálu pro opravu fasády) Navrátilova 11  m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. (rozšíření účelu nájmu) Spálená 4  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (snížení nájemného) Zlatnická 8, č. p. 1129, Praha 1 324,6 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 407 Samcova 3 č.p. 2125 29,83 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 502 Samcova 3 č.p. 2125 25,52 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 605 Samcova 3 č.p. 2125 32,47 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 603 Samcova 3 č.p. 2125 25,80 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 505 Samcova 3 č.p. 2125 35,21 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 506 Samcova 3 č.p. 2125 27,19 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 507 Samcova 3 č.p. 2125 24,99 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 510 Samcova 3 č.p. 2125 37,73 m2
Pronájem startovacích bytů formou veřejného losování - Samcova 3 - celkový přehled bytů Samcova 3 č.p. 2125  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (postoupení nájemní smlouvy) nebytová jednotka 146/302 v 1.NP o výměře 129,8 m2 v domě Ostrovní 16 č.p.146 Ostrovní 16 č.p.146 129,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (účel nájmu) nebytová jednotka 2060/103 v 1.NP o výměře 59,7 m2 v domě Soukenická 27 č.p. 2060 Soukenícká 10, č.p. 2060 59,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (postoupení najemní smlouvy) nebytová jednotka 1891/101 v 1.PP o výměře 83,7 m2 v domě Řeznická 10 č.p. 1891 Řeznická 10 č.p. 1891 83,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (změna doby nájmu) nebytová jednotka 119/102 v 1.NP o výměře 85,2 m2 v domě Pařížská 14 č.p.119 Pařížská 14 č.p.119 85,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru o výměře 532,4 m2 nebytová jednotka číslo 769/101 v domě Jungmannovo náměstí 7 č.p.769 (ul. 28. října 14) Jungmannovo náměstí 7 č.p.769 (ul. 28. října 14) 532,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.NP o výměře 14,6 m2 nebytová jednotka číslo 325/108 v domě Karoliny Světlé 31 č.p.:325 (Smetanovo nábřeží 12) Karoliny Světlé 31 č.p.:325 (Smetanovo nábřeží 12) 14,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.NP o výměře 12 m2 nebytová jednotka číslo 2061/921 v domě Klimentská 21 č.p.2061 (Lannova 8) Klimentská 21 č.p.2061 (Lannova 8) 12,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na (postoupení nájemní smlouvy) pronájem části nebytového prostoru v 1.PP o výměře 76,15 m2 nebytová jednotka číslo 1956/101 v domě Navrátilova 8 č.p.1956 Navrátilova 8 č.p.1956 76,15 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (postoupení nájemní smlouvy) nebytová jednotka 18/101 v 1.NP a v 1.PP o výměře 122,5 m2 v domě Žatecká 5 č.p.18 Žatecká 5 č.p.18 122,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na (zvýšení nájemného) - zvýšení nájemného s platností od 1. 1.2019 za nebytovou jednotku číslo 221/104 v 1.NP o výměře 171,9 m2 v domě Liliová 13 č.p.221 Liliová 13 č.p.221 171,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (změna doby nájmu) - nebytová jednotka v 1.PP a 1.NP o výměře cca 475,1 m2 v domě Dlouhá 5 č.p.923 Dlouhá 5 č.p.923 475,1 m2
Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.(záměr prodeje části spol. prostor) Navrátilova 14, č. p. 1527 2,5 m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 30/2 v k. ú. Malá Strana za účelem odpočinku a oddechu vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek Břetislavova 10  m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. - výpůjčka části pozemku pro SVJ Štěpánská 629/59 Štěpánská 629/59 39 m2
Záměr dle § 36 z. č. 131/2000 Sb. - pronájem spol. VIP GASTRO s.r.o. Bílkova 864/13, Praha 1  m2
výběrové řízení na pronájem tzv. Praha 1, U Sovových mlýnů 1, čp. 134  m2
!!! UPOZORNĚNÍ k Aktuální nabídce !!! !!! Aktuální informace - Prostory (poř. č. 1 až 19/10-11/2020)  m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 969/2, k. ú. Malá Strana pro nekomerční využití, a to za především za účelem zřízení bylinkové zahrady, pěstování ovoce, péče o pozemek a přístupu k ostatním nemovitostem ve vlastnictví půjčitele Šporkova 321/12  m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 255/4, k. ú. Hradčany pro nekomerční využití, a to za účelem zřízení bylinkové zahrady, pěstování ovoce a péče o pozemek Šporkova 321/12  m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky části pozemku parc. č. 2070/2, k.ú. Nové Město, Praha 1 (dvorní trakt domu Štěpánská 59, Praha 1) pro Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1, IČ: 27152413 za účelem umístění lešení při rekonstrukci dvorní fasády domu Štěpánská 629/59 Štěpánská 629/59 39 m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc. č. 45/3, k.ú. Nové Město, Praha 1 od 1. 1. 2020 od 31. 12. 2020 pro spol. Základní Group a.s., IČ 61858013 za účelem umístění stěny, která slouží jako zábrana proti hluku a prachu 30 m2
Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 1934/101, Na Poříčí 38, Praha 1 pro spol. Kristian Gold Praha Praha 1, Na Poříčí  m2
záměr pronájmu NBJ č. 864/101, č. parc. 956/2 se stavbou bez čp, č. parc. 956/3, vše kú SM, Praha 1 Praha 1, SM, Bílkova 864/13 -15  m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc. č. 824/10, o výměře 10 m2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (dvůr Dlouhá 735/25), za účelem stavby nákladního výtahu pro realizaci rekonstrukce a oprav domu čp. 735 pro společnost BOGACI a.s., se sídlem Dlouhá 735/25, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ: 28120230 Dlouhá 735/25 10 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (č. 907) Klimentská 21 (Lannova 8), č. p. 2061 17,00 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (č. 916.1) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (č. 916.4) Samcova 3, č. p. 2125 18,50 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 301) Valdštejnská 4, č. p. 150 12,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 102) Králodvorská 10, č. p. 1084 43,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (cca 53 m2) Václavské náměstí 23, č. p. 828 cca 53 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 101) Jungmannova 3, č. p. 17 159,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 102) Malostranské náměstí 9, č. p. 262 (Tržiště 12) 271,2 m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 112/4 v k. ú. Malá Strana za účelem odpočinku a oddechu vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek v domě č.p. 18, Valdštejnské nám. 5 Valdštejnské náměstí 18/5  m2
Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. CES: M99021 se společností ARCIMBOLDO, s.r.o., se sídlem Vlašská 330/24, 110 00 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 25606123 pro pozemek parc. č. 20, jehož součástí je stavba - budova č. p. 303, vše k. ú. Malá Strana Tržiště 303/19  m2
Záměr změny účelu nájmu a výše nájmu dle nájemní smlouvy CES: 2019/0092, Werichova vila U Sovových mlýnů 7, čp. 501, MS. Praha 1  m2
Záměr na pronájem nebytového prostoru č. 1933/101 v 1. NP domu čp. 1933, stojícího na pozemku parc.č. 214, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36, Praha 1 se Uzeniny z komína s.r.o., Na Poříčí 36, čp. 1933, NM, Praha 1  m2
záměr pronájmu pozemku č. parc. 293/2, k. ú. Hradčany, Praha 1 (ul. Strahovská) Strahovská, kú Hradčany 153  m2
Pronájem části pozemku parc. č. 434, k.ú. Staré Město (Havelská 510/5) Havelská 510/5 9,77 m2
pronájem části pozemku parc. č. 16,k.ú. Malá Strana, Praha 1 podloubí domu čp. 262, Malostranské nám. 9 10 m2 od  m2
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 641, k.ú. Nové Město Palackého 5  m2
Záměr pronájmu parkovacích míst Štěpánská Štěpánská 630, Nové Město  m2
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 434, k.ú. Staré Město, Praha 1 parc.č. 434, SM, Praha (Havelská 5) 3,67 m2
Aktuální informace Aktuální informace  m2
Záměr pronájmu prostoru č. 150 s příslušenstvím, Poliklinika Palckého, čp. 720, Praha 1 Palackého 5, čp. 720, Praha 1, NM  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 103) Karlova 23, č. p. 146 87,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 102) Loretánská 3, č. p. 174 34,7 m2
záměr pronájmu pozemku č. parc. 2357/1 - 3, NM Těšnov - Nové Mlýny, Praha 1  m2
Záměr umožnit účast na dotačním programu Praha 1  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 104) Žitná 29 (Ve Smečkách 1), č. p. 606 23,6 m2
Záměr změny účelu nájmu v nebytových protorech Na Poříčí čp. 1933 a čp. 1934, Praha 1 Na Poříčí 36 - 38, Praha 1  m2
Záměr změny účelu a výše nájmu a podnájmu v objektu domu čp. 501, Werichova vila, MS, Praha 1 U Sovových mlýnů 7, čp. 501, MS. Praha 1  m2
Záměr podle § 36, odst. (l) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Růžová 7, č.p. 970 cca 68,2 m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů Skořepka 9, č. p. 423, byt č. 1 cca 116 m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů Skořepka 9, č. p. 423, byt. č. 2 cca 138 m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů Truhlářská 31, č. p. 1099, byt č. 9 cca 35,8 m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů Pštrossova 35, č. p. 1508, byt č. 7 cca 66,8 m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů Klimentská 12, č. p. 1208, byt č. 1 cca 66,7 m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů Újezd 42, č. p. 452, byt č. 202 cca 57,5 m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů Růžová 10, č. p. 947, byt č. 27 cca 87,6 m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů Opletalova 20, č. p. 928, byt č. 14 cca 53,9 m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů Všehrdova 7, č. p. 440, byt č. 9 cca 34,3 m2
záměr výpůjčky pozemku č. parc. 988/2, NM, Praha 1 Nové Město, Pštrossova  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 101)  m2
Záměr změny smlouvy o výpůjčce č. 2017/1152 ze dne 10.10.2017 Hradčany-Na baště sv. Tomáše 178 m2
Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 212/2, k.ú. Nové Město Na Poříčí 1045/22, Praha 1  m2
Záměr vypůjčky pozemku parc. č. 429/2, k. ú. Nové Město, Praha 1 Zlatnická 1129/8  m2
Záměr nájmu části pozemku parc. č. 196, k.ú. Malá Strana, Praha 1 podloubí domu čp.35, Malostrnské nám. 21 47,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 104) Dušní 2, č. p. 924 95,3 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Břetislavova 12, č. p. 309 cca 134,5 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Václavské náměstí 12, č. p. 777 cca 136,9 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Václavské náměstí 23, č. p. 828 cca 156,5 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Václavské náměstí 39, č. p. 821 (MČ Praha 1 id. 7/8) cca 142 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Bolzanova 7, č. p. 1604 cca 192,3 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Národní 22, č. p. 1987 cca 203,7 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Náprstkova 4, č. p. 275 cca 130,7 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Strahovská č. p. 206 cca 218 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (prodloužení nájemních smluv) Opletalova 20, č. p. 928 66+31,30 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (postoupení nájemních smluv) Nebovidská 2, č. p. 462 141,8+9,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. (rozšíření nájemní smlouvy) Řásnovka 4, č. p. 781 48,4 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Vlašská 10, č. p. 357 cca 121,9 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Vlašská 10, č. p. 357 cca 132,8 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Újezd 32, č. p. 434 cca 109,8 m2
záměr výpůjčky pozemku č. parc. 2260, NM Praha 1 318 m2
Záměr pronájmu části č. parc. 196, MS, Praha 1 Malá Strana Praha 1  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (část NJ 101_cca 57 m2) Uhelný trh 1, č. p. 420 cca 57 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (část NJ 101_cca 394,5 m2) Uhelný trh 1, č. p. 420 cca 394,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy) Řeznická 656/14 229,1 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasnou úpravu (snížení) nájemného Malostranské náměstí 24, č. p. 38, Mostecká 26, č. p. 40 cca 192,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na převod (postoupení) nájemní smlouvy Jilská 10, č. p. 447 52,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení) Národní 20, č. p. 116 1186,5 m2
Pronájem parkovacích míst - Štěpánská 630, Praha 1 Praha 1, Nové Město, Praha 1  m2
Prodej pozemku č. parc. 552/2, MS, Praha 1 Malá Strana, Praha 1 35 m2
záměr prodeje pozemku č. parc. 293/2, Hradčany P1, Hradčany  m2
Záměr výpůjčky pozemku č. parc. 293/2, Hradčany P1, Hradčany  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (postoupení smlouvy) Palackého 5, č. p. 720 43,43 m2
Výběrové řízení - výběr nájemce pro nebytové prostory Václavské náměstí 23, č. p. 828 cca 327 m2
Výběrové řízení - výběr nájemce pro nebytové prostory Karlova 23, č. p. 146 cca 64,10 m2
Výběrové řízení - výběr nájemce pro nebytové prostory Loretánská 3, č. p. 174 34,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy) Veleslavínova 4, č. p. 96, Křížovnická 8, č. p. 97 202,2 m2
Záměr na pronájem bytu ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Václavské náměstí 23, č. p. 828 cca 156,5 m2
Záměr na pronájem bytu ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Bolzanova 7, č. p. 1604 cca 192,3 m2
Záměr na pronájem bytu ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Vlašská 10, č. p. 357 cca 121,9 m2
Záměr na pronájem bytu ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Vlašská 10, č. p. 357 cca 132,8 m2
Záměr výpůjčky pozemku č. parc. 788, jehož součástí je dům čp. 134, U Sovových mlýnů 1, kú Malá Strana, Praha 1 park Kampa, Malá Strana  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy) Dušní 2, č. p. 924 65,2 m2
Záměr výpůjčky č. parc. 908/3 a 907/2, MS, P1 Malá Strana, Praha 1  m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Karlovo náměstí 25, č. p. 670 cca 61,42 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Petrská 21, č. p. 1171 cca 54,70 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Žitná 29 č. p. 606 cca 42 m2
pronájem části č. parc. 742/1, MS, Praha 1 Malá Strana, Kampa 54  m2
záměr snížit nájemné ze smlouvy č. CES: K0001/05  m2
záměr snížit nájemné ze smlouvy č. CES: 2014/1914  m2
záměr snížit nájemné ze smlouvy č. CES: 2020/0003  m2
UPOZORNĚNÍ na termín otevírání obálek - nebytový prostor Václavské náměstí 828/23_VŘ č. 1/1/2021 Václavské náměstí 23, č. p. 828 cca 327 m2
UPOZORNĚNÍ na termín otevírání obálek - nebytový prostor Karlova 146/23_VŘ č. 2/1/2021 Karlova 23, č. p. 146 64,10 m2
doplňující záměr prodeje nemovité věci - pozemku parc. č. 552/2 k. ú. Malá Strana, Praha 1 Malá Strana, Praha 1 35 m2 m2
UPOZORNĚNÍ na termín otevírání obálek - nebytový prostor Loretánská 174/3_VŘ č. 3/1/2021 Loretánská 3, č. p. 174 34,7 m2
Záměr prodoužit nájemní smlouvu Anežská 8, čp. 810, SM, Praha 1 Staré Město, Praha 1  m2
záměr výpůjčky pozemku č. parc. 333/1, NM Nové město, Praha 1  m2
Záměr prodeje č. parc. 674, SM, obec Praha Staré Město 1061 m2
Záměr pronájmu parkovacích míst v objektu parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/2 v k. ú. Nové Město Štěpánská čp. 630, Praha 1  m2
Pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Žitná 29 č. p. 606 cca 42 m2
Pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Krakovská 1, č. p. 584 cca24,5 m2
Pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Růžová 11, č. p. 1341 cca 37,70 m2
Pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Dlouhá 32, č. p. 712 cca 100,9 m2
Pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Karmelitská 29, č. p. 301 (byt č. 3) cca 42,46 m2
Pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Karmelitská 29, č. p. 301 (byt č. 4) cca 43,22 m2
Pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Vlašská 10, č. p. 357 cca 121,9 m2
Pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Nerudova 35, č. p. 239 cca 48,85 m2
Záměr snížít nájemné ke smlouvě č. CES: 2015/0092, čp. 501, Werichova vila Malá Strana  m2
Záměr prodeje pozemku č. parc. 563/1 o výměře 56 m2, v k. ú. Malá Strana, obec Praha Malá Strana 56  m2
Záměr prodeje pozemku č. parc. 563/2 o výměře 13 m2, v k. ú. Malá Strana, obec Praha Malá Strana 13 m2
Záměr prodeje pozemku č. parc. 562 o výměře 430 m2, v k. ú. Malá Strana, obec Praha Malá Strana 430 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (změna doby nájmu) Ve Smečkách 2 (Žitná 31), č. p. 585 cca 6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem částí (cca 23,75 m2) nebytové jednotky s realizací od 01.09.2021_poř. č. 39a/5/2021/Z Národní 34, č. p. 40 cca 23,75 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem částí (cca 22,80 m2) nebytové jednotky s realizací od 01.09.2021_poř. č. 39b/5/2021/Z Národní 34, č. p. 40 cca 22,80 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem částí (cca 22,80 m2) nebytové jednotky s realizací od 01.09.2021_poř. č. 39c/5/2021/Z Národní 34, č. p. 40 cca 22,80 m2
Záměr pronájmu parkovacích míst v objektu parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/2 v k. ú. Nové Město, Praha 1 na adrese Štěpánská čp. 630 Praha 1 - Nové Město  m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek Na Kampě 9, č. p. 514 cca 46,9 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek Náprstkova 4, č. p. 275 cca 130,7 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek Zlatnická 8, č. p. 1129 cca 30,6 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek Zlatnická 8, č. p. 1129 cca 38,5 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek Samcova 3, č. p. 2125 cca 25,62 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek Samcova 3, č. p. 2125 cca 49,42 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek U Nemocenské pojišťovny 2, č. p. 1230 cca 17,1 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek Václavské náměstí 23, č. p. 828 cca 124,6 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek Spálená 9, č. p. 86 cca 38,2 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek Vojtěšská 12, č. p. 217 cca 26,3 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek Vojtěšská 12, č. p. 217 cca 16,1 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek Petrská 24, č. p. 1161 cca 29,4 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek Soukenická 29, č. p. 1187 cca 48,1 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů dle nových podmínek Karlovo náměstí 25, č. p. 670 cca 58,22 m2
Záměr pronájmu garážových stání v objektu parkovacího domu na nově odděleném pozemku parc. č. 2070/8 v k. ú. Nové Město, Praha 1 na adrese Štěpánská čp. 630 Štěpánská čp. 630, Praha 1  m2
Záměr pronájmu dvorního objektu bez čp./č.e. na pozemku parc. č. 52/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 Praha 1-Staré Město  m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 639/3, k. ú. Nové Město, obec Praha Palackého 11, Nové Město  m2
Další výběrové řízení na pronájem bytů se v současné době připravuje a bude zveřejněné cca od 12.07.2021  m2
Záměr pronájmu garážových stání pro motocykly v objektu parkovacího domu na nově vymezeném pozemku parc. č. 2070/8 v k. ú. Nové Město, Praha 1 Štěpánská čp. 630,Praha 1  m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Václavské náměstí 23, č. p. 828 cca 137,1 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Navrátilova 13, č. p. 1422 cca 62,05 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Skořepka 9, č. p. 423, BJ č. 8 cca 35,50 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Skořepka 9, č. p. 423, BJ č. 18 cca 42,15 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Kožná 4, č. p. 474 cca 45,40 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Kozí 12, č. p. 803 cca 42,60 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Dlouhá 30, č. p. 711 cca 30,15 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Týnská 17, č. p. 622 cca 40,70 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Havlíčkova 6, č. p. 1026 cca 20,50 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Truhlářská 14, č.p. 1116 cca 57,28 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Samcova 3, č. p. 2125 cca 25,62 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Klimentská 21, č. p. 2061 cca 34,10 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Pod Bruskou 3, č. p. 147 (MČ Praha 1 id. 3/4) cca 88,20 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu U Lužického semináře 26, č. p. 101 cca 49,70 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Újezd 29, č. p. 404 cca 48,90 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Zlatnická 8, č. p. 1129 cca 30,60 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu Petrská 24, č. p. 1161 cca 29,40 m2
Výběrové řízení na pronájem bytu U Nemocenské pojišťovny 2, č. p. 1230 cca 17,10 m2
Termín otevírání nabídek Uhelný trh 1, č. p. 420 cca 451 m2
Záměr pronájmu garážového stání č. 34 v samoobslužném parkovacím zakladači Wöhr v objektu parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/8 v k. ú. Nové Město, Praha 1 na adrese Štěpánská čp. 630 Štěpánská čp. 630, Praha 1  m2
záměr pronájmu částí č. parc. 2357/3, NM Těšnov 3x 1 m2
Termín otevírání nabídek Karlova 23, č. p. 146  m2
Snížení nájemného MBa Malá Strana  m2
Záměr prodat ve výběrovém řízení rozestavěné bytové jednotky na adresách Dlouhá 5, Dlouhá 32, Jindřišská 8 BJ 923/9, Dlouhá 923/5 - Staré Město, Praha 1 162,3 m2
Záměr prodat ve výběrovém řízení rozestavěné bytové jednotky na adresách Dlouhá 5, Dlouhá 32, Jindřišská 8 BJ 712/10, Dlouhá 712/32 - Staré Město, Praha 1 133,1 m2
Záměr prodat ve výběrovém řízení rozestavěné bytové jednotky na adresách Dlouhá 5, Dlouhá 32, Jindřišská 8 BJ 923/10, Dlouhá 923/5 - Staré Město, Praha 1 168,9 m2
Záměr prodat ve výběrovém řízení rozestavěné bytové jednotky na adresách Dlouhá 5, Dlouhá 32, Jindřišská 8 BJ 1759/9, Jindřišská 1759/8 - Nové Město, Praha 1 128,6 m2
Záměr prodat ve výběrovém řízení rozestavěné bytové jednotky na adresách Dlouhá 5, Dlouhá 32, Jindřišská 8 BJ 1759/11, Jindřišská 1759/8 - Nové Město, Praha 1 183,9 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Maiselova 58/7 (NJ č. 103), Výzva č. 1 Maiselova 7, č. p. 58 cca 28,80 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Washingtonova 1760/3 (NJ č. 103), Výzva č. 2 Washingtonova 3, č. p. 1760 cca 145,5 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Řetězová 224/7 (část NJ č. 101), Výzva č. 3 Řetězová 7, č. p. 224 cca 219,1 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru V Kolkovně 908/7 (NJ č. 101, 102), Výzva č. 4 V Kolkovně 7, č. p. 908 cca 168,7 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Žitná 610/23 (NJ č. 104), Výzva č. 5 Žitná 23, č. p. 610 cca 314,7 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Revoluční 1006/5 (NJ č. 104, 106), Výzva č. 6 Revoluční 5, č. p. 1006 cca 78,00 m2
záměr snížit s ohledem na ekonomické dopady COVID 19 nájemné ze smlouvy č. M94011 Nové Město, Slovanský ostrov 226  m2
Posouzení nabídek v rámci výběrového řízení právě probíhá, výsledek bude k dispozici v rámci usnesení Rady MČ Praha 1, která by se měla konat dne 24.08.2021 usnesení by měla být i dispozici cca čtvrtek 26.08.2021 / pátek 27.08.2021  m2
Záměr pronájmu dvorního objektu bez čp./č.e. na pozemku parc. č. 52/2 v k. ú. Staré Město, ulice Veleslavínova 96/4, Praha 1 Praha 1  m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Petrské náměstí 1097/7 (NJ č. 101), Výzva č. 7 Petrské náměstí 7, č. p. 1097 cca 147,5 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Štupartská 769/18 (NJ č. 101), Výzva č. 8 Štupartská 18, č. p. 769 cca 227,5 m2
Záměr pronájmu garážového stání č 26 v samoobslužném parkovacím zakladači Wöhr v objektu parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/8 v k. ú. Nové Město, Praha 1 na adrese Štěpánská čp. 630 Nové Město  m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Dlouhá 38, č. p. 715 cca 32,4 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Dlouhá 5, č. p. 923 cca 84 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Karlova 30, č. p. 163 cca 43,3 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Michalská 2, č. p. 512 cca 38,2 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Pařížská 17, č. p. 98 cca 35,50 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Pštrossova 12, č. p. 188 cca 84,6 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Růžová 16, č. p. 1522 cca 26,0 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Řeznická 14, č. p. 656_BJ č. 14 cca 49,9 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Řeznická 14, č. p. 656_BJ č. 15 cca 44,2 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Vězeňská 7, č. p. 860_BJ č. 2 cca 43,8 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Vězeňská 7, č. p. 860_BJ č. 4 cca 133,2 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Šeříková 6, č. p. 564 cca 165,9 m2
Záměr snížit nájemné o 50% po dobu 6 měsíců pro Anglo-americkou vysokou školu, z.ú. Letenská 120/5, Malá Strana, Praha 1  m2
Termín otevírání obálek s nabídkami v rámci VŘ na NP Výzvy č. 1 až 6  m2
Záměr snížit nájemné o 50% po dobu 6 měsíců pro ARCIMBOLDO, s.r.o. Břetislavova 2  m2
Záměr prodloužit dobu nájmu dle smlouvy č. CES: 2015/0048 na dobu od 2.4.2030 do 30.6.2030 Letenská 120/5, Malá Strana, Praha 1  m2
Termín otevírání obálek s nabídkami v rámci VŘ na NP Výzvy č. 7 a 8  m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů, které bylo zveřejněné, je t.č. v řízení  m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze pozemek parc. č. 745/1, k.ú. Malá Strana  m2
Z Á M Ě R prodloužit dobu nájmu části pozemku parc. č. 742/1, k. ú. Malá Strana, Na Kampě 8, Praha 1 Malá Strana 100 m2
Záměr snížit nájemné o 50% po dobu 6 měsíců pro ANONA a.s. Rybná 677/8  m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Rybná 732/25 (NJ č. 101), Výzva č. 9 Rybná 25, č. p. 732 cca 101,2 m2
Záměr snížit nájemné dle smlouvy č. N - 04/2101A, Václavské nám. 819/43, P1, NM Nové Město, Praha 1  m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů Pod Bruskou 3, č. p. 147 (MČ Praha 1 id. 3/4) cca 80,2 m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů Jindřišská 23, č. p. 875 cca 154,2 m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů Štěpánská 57, č. p. 630 cca 133,5 m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů Truhlářská 31, č.p. 1099 cca 35,8 m2
Výběrové řízení na opravu a pronájem bytů U Obecního dvora 5, č. p. 798 cca 43,7 m2
záměr pronájmu části NBJ 1933/103, Na Poříčí, spol. YAMMY ICE s.r.o. Nové Město, Praha 1  m2
Záměr pronájmu garážového stání č. 4 Štěpánská čp. 630, Praha 1  m2
UPOZORNĚNÍ na termín otevírání obálek - nebytový prostor Rybná 732/25_Výzva č. 9 Rybná 25, č. p. 732 cca 101,2 m2
Záměr pronájmu dvorního objektu bez čp./č.e. na pozemku parc. č. 52/2 v k. ú. Staré Město, ulice Veleslavínova 96/4, Praha 1 Veleslavínova 96/4, Staré Město, Praha 1 53,0 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů Vodičkova 32, č. p. 700 cca 31,30 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů Václavské náměstí 39, č. p. 821 (MČ Praha 1 id. 7/8) cca 91,93 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů Senovážné náměstí 17, č. p. 1628 cca 90,06 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů Samcova 3, č. p. 2125 cca 32,47 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů Novomlýnská 3, č. p. 1238_BJ č. 2 cca 33,73 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů Novomlýnská 3, č. p. 1238_BJ č. 11 cca 59,28 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů Dlouhá 44, č. p. 719 cca 28 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů Rybná 24, č. p. 716 cca 31,60 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů Haštalská 7, č. p. 792 cca 24,20 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů Melantrichova 8, č. p. 470 cca 31,60 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů Skořepka 9, č. p. 423 (Uhelný trh 2) cca 36,80 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů Karmelitská 29, č. p. 301 cca 33,75 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Skořepka 9, č. p. 423 cca 496,5 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru U Lužického semináře 89/8, Výzva č. 11 U Lužického semináře 8, č. p. 89 (MČ Praha 1 id. 18/19) cca 12 m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 434, k.ú. Staré Město, obec Praha Havelská 510/5, k.ú. Staré Město, obec Praha 3,67 m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 16, k. ú. Malá Strana, obec Praha Malostranské nám. 262/9 10 m2
Nabídky na pronájem bytů ukončeny 24.03.2022 Vyhodnocení nabídek bylo na jednání Rady MČ Praha 1 dne 12.04.2022, výsledky jsou k dispozici v rámci usnesení číslo UR22_0457  m2
Záměr prodeje bytové jednotky č. 1403/37, Revoluční 28, Praha 1 Nové Město, Praha 1 49,2 m2
Záměr změny nájemní smlouvy č. CES: 2020/0003 Bílkova 13, 15, Obec Praha  m2
VŘ na pronájem bytů k rekonstrukci - květen 2022 Dlouhá 14, č. p. 618 cca 48,24 m2
VŘ na pronájem bytů k rekonstrukci - květen 2022 Opletalova 16, č. p. 926 cca 43,02 m2
VŘ na pronájem bytů k rekonstrukci - květen 2022 Václavské náměstí 39, č. p. 821 (MČ Praha 1 id. 7/8) cca 48,20 m2
VŘ na pronájem bytů k rekonstrukci - květen 2022 Štěpánská 55, č. p. 2124 cca 83,00 m2
VŘ na pronájem bytů k rekonstrukci - květen 2022 Jindřišská 23, č. p. 875 cca 154,2 m2
VŘ na pronájem bytů k rekonstrukci - květen 2022 Liliová 16, č. p. 1069 cca 97,30 m2
Informace: připravuje se výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci VŘ bude zveřejněné cca v průběhu měsíce května 2022  m2
Záměr dvorního objektu bez čp./č.e. na pozemku parc. č. 52/2 v k. ú. Staré Město, ulice Veleslavínova 96/4, Praha 1 Veleslavínova 96/4, Praha 1  m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Václavské náměstí 39, č. p. 821 (MČ Praha 1 id. 7/8) cca124,96 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Jindřišská 8, č. p. 1759 cca130,90 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Hybernská 28, č. p. 1011 (byt č. 1) cca104,98 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Hybernská 28, č. p. 1011 (byt č. 8) cca 38,39 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Zlatnická 8, č. p. 1129 cca 38,50 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Náprstkova 9, č. p. 215 cca 35,30 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení V Jirchářích 3, č. p. 147 cca 35,10 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Pštrossova 27, č. p. 218 cca 41,20 m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 218/4, k. ú. Nové Město, obec Praha Na Poříčí 44, č. p. 1053 18,6 m2
záměr pronájmu části č. parc. 2070/2, NM Nové Město, Praha 1  m2
Záměr podle §36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy do 30.06.2026) Žatecká 8, č. p. 16 (Kaprova 9) cca 95,9 m2
Záměr podle §36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy do 30.06.2026) Nekázanka 19, č. p. 876 cca 561 m2
Záměr podle §36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy do 31.07.2026) Jungmannovo náměstí 7, č. p. 769 (28. října 14) cca 114,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy) Řeznická 14, č. p. 656 cca 229,1 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Jungmannovo náměstí 7, č. p. 769 cca 532,4 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Jungmannovo náměstí 7, č. p. 769 cca 532,4 m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 16, k. ú. Malá Strana, obec Praha Malostranské nám. 262/9 10 poté 3 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru U Lužického semináře 8, č. p. 89 (podíl MČ Praha 1 id. 18/19) cca 12 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru U Lužického semináře 8, č. p. 89 (podíl MČ Praha 1 id. 18/19) cca 12 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Vodičkova 32, č. p. 700 cca 248,7 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Vodičkova 32, č. p. 700 cca 248,7 m2
Záměr pronájmu objektu parkovacího domu na pozemku č. parc. 2070/8, NM, Praha 1 - výběrové řízení Nové Město, Praha 1  m2
Záměr pronájmu a výpůjčky částí pozemku č. parc. 757/2, MS Malá Strana, Praha 1  m2
Záměr pronájmu části č. parc. 615/2, NM, Praha 1 Nové Město, Praha 1  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy o 5 + 5 let opce) Platnéřská 13, č. p. 90 cca 121,2 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Skořepka 9, č. p. 423 cca 496,5 m2
INFORMACE: Výběrové řízení na pronájem bytů  m2
Záměr snížit nájemné ze smlouvy č. M94011 Slovanský ostrov  m2
Záměr pronájmu částí pozemku č. parc. 710/1, MS, obec Praha Malá Strana, obec Praha  m2
Záměr prodloužení doby nájmu - veřejná telekomunikační síť Nové Město, Praha 1  m2
Záměr výpůjčky pozemku č. parc. 713/4, MS, Praha 1 Malá Strana, Praha 1  m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Skořepka 9, č. p. 423 cca 496,5 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Skořepka 9, č. p. 423 cca 496,5 m2
Záměr pronájmu objektu parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/8, k. ú. Nové Město, Štěpánská, Praha 1 Praha 1, Nové Město  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy, a to s termínem od 01.01.2023 (NP č. 1) Štěpánská 55, č. p. 2124 cca 48,10 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy, a to s termínem od 01.01.2023 (NP č. 2) Štěpánská 55, č. p. 2124 cca 45,7 m2
Záměr vypůjčit části pozemků parc. č. 661/1 a 666, k. ú. Nové Město, obec Praha Nové Město, obec Praha  m2
Záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 665, k. ú. Nové Město, obec Praha Nové Město, obec Praha  m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Maiselova 7, č. p. 58 cca 148,8 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Maiselova 7, č. p. 58 cca 148,8 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Štěpánská 20, č. p. 1677 (MČ Praha 1 id. 2/3) cca 56,30 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Ve Smečkách 5, č. p. 604 cca 25,50 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Opletalova 9, č. p. 917 cca 19,71 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Na Poříčí 37, č. p. 1061 cca 33,00 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Skořepka 9, č. p. 423 (Uhelný trh 2) cca 48,40 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Ostrovní 4, č. p. 2059 cca 24,40 m2
Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení Staré zámecké schody 4, č. p. 148 (MČ Praha 1 id. 3/4) cca 79,07 m2
Záměr pronájmu NBJ č. 1934/103, Na Poříčí 1934, Praha 1 spol. Agro Řeřichy sro Na Poříčí 1934, Praha 1  m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Uhelný trh 1, č. p. 420 cca 451,5 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Uhelný trh 1, č. p. 420 cca 451,5 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Jindřišská 25, č. p. 874 cca 141,2 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Jindřišská 25, č. p. 874 cca 141,2 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Washingtonova 3, č. p. 1760 cca 152,0 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Štěpánská 55, č. p. 2124 cca 83 m2
Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci Karlova 30, č. p. 163 cca 43,30 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Dlouhá 28,30, č. p. 710,711 cca332,17 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Široká 9, č. p. 96 cca 95,2 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Široká 9, č. p. 96 cca 95,2 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Dlouhá 28,30, č. p. 710,711 cca332,17 m2
Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 153, k. ú. Hradčany Hradčany 126 m2
Záměr pronájmu dvorního objektu bez čp./č.e. na pozemku parc. č. 52/2 v k. ú. Staré Město, ulice Veleslavínova 96/4, Praha 1 Veleslavínova 96/4, Staré Město, Praha 1  m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 102 Perlová 8, č. p. 1020 cca 38,20 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 102 Perlová 8, č. p. 1020 cca 38,20 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 103 Perlová 8, č. p. 1020 cca 37,9 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 103 Perlová 8, č. p. 1020 cca 37,9 m2
Záměr pronájmu objektu parokovacího domu na pozemku č. parc. 2070/8, NM P1 - Štěpánská, objekt bez čp.  m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Železná 20, č. p. 493 cca 92,1 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Železná 20, č. p. 493 cca 92,1 m2
Záměr výpůjčky části ohradní zdi na pozemku č. parc. 137/2, MS, P1 Malá Strana, Praha 1 63,76 m m2
Záměr pronájmu části č. parc. 39 a 45/3, NM, P1 - stavba hotelu Evropa - předstěna Nové Město, Jindřišská 8, Praha 1 30 m2
INFORMACE_Záměr na pronájem bytů ke komerčnímu pronájmu formou výběrového řízení  m2
Záměr pronájmu části č. parc. 39 a 45/3, NM, P1 - stavba hotelu Evropa - jeřáb Jindřišská, Nové Město, Praha 1 100 m2
Záměr výpůjčky pozemků parc. č. 185/1 a parc. č. 185/2, k. ú. Hradčany Praha 1, Hradčany  m2
Záměr obce_dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb._ Skořepka 423/9, Praha 1 Staré Město  m2
INFORMACE_výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci  m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu smlouvy (navýšení nájemného) Dlouhá 27, č. p. 734  m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy do 31.07.2028) Jungmannovo náměstí 7, č. p. 769 (28. října 14) cca 114,4 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Dlouhá 28,30, č. p. 710,711 cca 332,1 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Nebovidská 2, č. p. 462 cca 137,9 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Dlouhá 28,30, č. p. 710,711 cca 332 m2
Záměr_dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb._Ve Smečkách 1766/9, Praha Nové Město 331 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Uhelný trh 3, č. p. 424 cca 33,4 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Uhelný trh 3, č. p. 424 cca 33,4 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Hybernská 28, č. p. 1011 cca 643 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Hybernská 28, č. p. 1011 cca 643 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Dlouhá 28,30, č. p. 710,711 cca 332,1 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Mostecká 3, č. p. 55 cca 75,1 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Mostecká 3, č. p. 55 cca 75,1 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Nebovidská 2, č. p. 462 cca 137,9 m2
Záměr výpůjčky, U obecního dvora 798/5, Praha U Obecního dvora 798/5, Staré Město, Praha 234 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → pronájem prostor na adrese Ve Smečkách 594/26, Praha Ve Smečkách 594/26, Nové Město, Praha 13 m2
Záměr pronájmu objektu parkovacího domu na pozemku č. parc. 2070/8, NM, Praha 1 Nové Město, Praha 1, Štěpánská  m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → pronájem prostor na adrese Černá 1505/10, Praha 1 Nové Město 254 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → pronájem prostor na adrese Mezibranská 1367/21, Praha 1 Nové Město 252 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru 28. října 9, č. p. 375 cca 291 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru 28. října 9, č. p. 375 cca 291 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Železná 20, č. p. 493 cca 92,1 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Železná 20, č. p. 493 cca 92,1 m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 16, k. ú. Malá Strana, obec Praha Malostranské nám. 262/9 v příloze m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Skořepka 9, č. p. 423 (Uhelný trh 2) 496,5 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Skořepka 9, č. p. 423 (Uhelný trh 2) 496,5 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Skořepka 9, č. p. 423 (Uhelný trh 2) 496,5 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Jilská 10, č. p. 447 (Vejvodova 3, Michalská 7) cca 701 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Jilská 10, č. p. 447 (Vejvodova 3, Michalská 7) cca 701 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Dlouhá 28,30, č. p. 710,711 cca 332 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Dušní 2, č. p. 924 cca 105 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Dušní 2, č. p. 924 cca 105 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Hybernská 28, č. p. 1011 cca 986 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Hybernská 28, č. p. 1011 cca 986 m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 434, k. ú. Staré Město, obec Praha Havelská 510/5 4 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Nekázanka 19, č. p. 876 cca 561 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Nekázanka 19, č. p. 876 cca 561 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → výpůjčka pozemků na adrese Náprstkova 275/4, Praha 1 Staré Město  m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → výpůjčka pozemku na adrese Újezd 454/46, Praha 1 Malá Strana  m2
Záměr prodloužit dobu výpůjčky dle smlouvy č. CES: 2021/0738 do 31. 12. 2023 Malá Strana, Praha 1  m2
Záměr pronájmu objektu parkovacího domu na pozemku č. parc. 2070/8, NM, Praha 1 Nové Město, Praha 1  m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → výpůjčka pozemku na adrese Radnické schody 172/7, Praha 1 Hradčany 138 m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 907/2, k. ú. Malá Strana, obec Praha U Lanové dráhy 412/1 12 m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 641, k. ú. Nové Město, Praha Palackého 720/5 14 m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 434, k. ú. Staré Město, obec Praha Havelská 510/5 2 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → výpůjčka pozemku na adrese Pařížská 129/24,, Praha 1 Pařížská 129/24, Praha 1, Josefov 100 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Králodvorská 9, č. p. 665 cca 136,3 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Králodvorská 9, č. p. 665 cca 136,3 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Železná 8, č. p. 487 (Kožná 16) cca 99,6 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Železná 8, č. p. 487 (Kožná 16) cca 99,6 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Mostecká 26, č. p. 40 cca 22,1 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Mostecká 26, č. p. 40 cca 22,1 m2
Záměr pronájmu NBJ č. 1934/103, Na Poříčí 1934, Praha 1 spol. Agro Řeřichy sro  m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → výpůjčka pozemku na adrese V Jirchářích 152/14, Praha 1 V Jirchářích 152/14, Praha 1 419 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → pronájem prostor na adrese Havelská 500/25, Praha 1 Havelská ulice, Praha 1 19 / 3 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → výpůjčka pozemku na adrese Karolíny Světlé 320/21, Praha 1 Karolíny Světlé 320/21, Praha 1 81 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Hybernská 28, č. p. 1011 cca 986 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Hybernská 28, č. p. 1011 cca 986 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Opatovická 7, č. p. 1315 cca 74 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Opatovická 7, č. p. 1315 cca 74 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Mostecká 3, č. p. 55 cca 75,1 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Mostecká 3, č. p. 55 cca 75,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (výpůjčka) Krakovská 20, č. p. 1352 15,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (výpůjčka) Malostranské náměstí 22, č. p. 36 46,7 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Uhelný trh 3, č. p. 424 cca 33,4 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Uhelný trh 3, č. p. 424 cca 33,4 m2
Záměr pronájmu NBJ 1933/101 a NBJ 1934/104, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 Na Poříčí 1933-4, Praha 1  m2
Záměr pronájmu NBJ 1934/103, Na Poříčí 38, Praha 1 Na Poříčí 1934, Praha 1  m2
Záměr snížit nájemné ze smlouvy č. CES: 2009/2992 Malostranské náměstí 35/21, Praha 1  m2
Záměr snížit nájemné ze smlouvy č. CES: 2014/0945 Anežská, Praha 1  m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → pronájem prostor na adrese Na Poříčí 1053/44, Praha 1 Na Poříčí 1053/44, Praha 1 18,6 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → rozšířit smlouvu o výpůjčce Masná 697/19, Praha 1 Masná 697/19, Praha 1 146 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (postoupení nájemní smlouvy) Palackého 5, č. p. 720 cca 40 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (prodloužení nájemní smlouvy) Mezibranská 21, č. p. 1367 191,9 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Karlova 30, č. p. 163 cca 162,2 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Karlova 30, č. p. 163 cca 162,2 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → výpůjčka pozemku Říční 532/11, Praha 1 159 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → pronájem části pozemku Staré Město, Havelská 521/8, Praha 1 3 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → výpůjčka pozemku Nové Město, Ostrovní 146/16 │ V Jirchářích 146/5, Praha 1 382 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → pronájem části pozemku Staré Město, Havelská 525/4, Praha 1 5 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → výpůjčka pozemku Jeruzalémská 1283/9, Praha 1 275 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → pronájem části pozemku Staré zámecké schody 16 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Na Poříčí 46, č. p. 1894 632,9 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Na Poříčí 46, č. p. 1894 632,9 m2
Záměr pronájmu částí pozemků č. parc. 2357/2 a 3, kú Nové Město, P1 Těšnov, Praha 1  m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → výpůjčka pozemku Pařížská 129/24, Praha 1, Josefov 100 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (výpůjčka) Skořepka 9, č. p. 423 (Uhelný trh 2) 496,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (společný nájem) U Lužického semináře 14, č. p. 94 130,8 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → výpůjčka pozemku Vítězná 443/12, Praha 1 154 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Králodvorská 9, č. p. 665 136,3 m2
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor... Králodvorská 9, č. p. 665 136,3 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → výpůjčka pozemku Hroznová 493/5, Praha 1 323 m2
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. → výpůjčka pozemku Dlouhá 618/14, 110 00 Praha 1 118 m2
Prostory (1/9/2019) Opatovická 7, č. p. 1315 74,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karmelitská 30, č. p. 270 64,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Veleslavínova 8, č. p. 94, Praha 1 153,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Myslíkova 17, č. p. 1960, Praha 1 cca 78 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 1994/3, k. ú. Nové Město, Praha 1 pro umístění lešení Navrátilova 12 - dorní trakt 11,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky části pozemku parc. č. 654/2, k. ú. Staré Město, Praha 1 pro umístění lešení Masná 18 max 45 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (1/5-6/2019) Opletalova 15, č.p. 1323 66,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytové prostoru, nebytová jednotka 412/102 v 1.NP o výměře 28,8 m2 v domě Újezd 17 č.p. 412 Újezd 17, č.p. 412 28,8 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájmu části pozemku parc.č.434 k.ú.Staré Město o výměře 3,67 m2 společnosti Staropražská galerie s.r.o., Havelská 5, čp. 510 3,67 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájmu části pozemku parc.č.218/4 k.ú.Nové Město o výměře 34,75 m2 společnosti GAMAF s.r.o. Na Poříčí 44 č.p.1053 34,75 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.NP o výměře cca 53 m2 v domě Václavské náměstí 23 č.p.828 pro Zakládání Group a.s. Václavské náměstí 23 č.p.828 53 m2
Pronájem ČÁSTI bytu (1/3-4/2019) Pařížská 28 č.p.131 57,25 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR19 0211 ze dne 12.03.2019 pronájmu části pozemku parc.č.45/3 k.ú. Nové Město o výměře 30 m2, pro společnost Zakládání Group a.s. 30.00 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR19 0215 ze dne 12.03.2019 pronájmu části pozemku parc.č.45/3 k.ú. Nové Město za účelem průjezdu z ul. Jindřišská těžkou technikou, pro společnost Zakládání Group a.s. 0 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR19 0212 ze dne 12.03.2019 výpůjčky pozemku parc.č.743/2 k.ú. Staré Město, pro Společenství vlastníků Masná 621/10 Masná 10 č.p.621 0 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR19 0213 ze dne 12.03.2019 výpůjčky pozemku parc.č.359 k.ú. Malá Strana pro Společenství vlastníků jednotek ul. Újezd čp. 401/35 Újezd 35 čp. 401 0 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR19 0214 ze dne 12.03.2019 výpůjčky pozemku parc.č.71/2 k.ú. Nové Město pro Společenství vlastníků jednotek domu Růžová 947/8 a 10 Růžová 8 a 10 č.p.947  m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR19 02257 ze dne 26.03.2019 výpůjčky části pozemku parc.č.128/1 k.ú. Nové Město, pro Společenství vlastníků jednotek U Půjčovny 5 čp. 968 U Půjčovny 5 čp. 968 0.00 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR19 02258 ze dne 26.03.2019 výpůjčky části pozemku parc.č.850/6 k.ú. Nové Město, pro Společenství vlastníků jednotek Voršilská 4 čp.143 Voršilská 4 čp.143 0.00 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc.č.922/2 k.ú.Staré Město pro Společenství vlastníků jednotek domu Haštalská 11 čp.790 Haštalská 11 čp.790 0,00 m2
Obchodní prostory (1/2-3/2019) Mezibranská 19 č.p.577 102.60 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.NP o výměře 49,7 m2 nebytová jednotka číslo 1363/103 v domě Krakovská 12 č.p.1363 Krakovská 12 č.p.1363 49,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na zvýšení nájemného s platností od 1. 4. 2019 za nebytový prostor v 1. PP, výměra cca 126 m2, v domě Karlovo náměstí 25 č.p.670 Karlovo náměstí 25 č.p.670 126 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.NP o výměře 53,7 m2 nebytová jednotka číslo 270/104 v domě Karmelitská 30 č.p.270 Karmelitská 30 č.p.270 53,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - nebytová jednotka č.101/102 ve 2. PP, výměra 60 m2 v domě U Lužického semináře 26 č.p.101 U Lužického semináře 26 č.p.101 60,0 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc.č.39 k.ú. Nové Město o výměře 32 m2, pro společnost Zakládání Group a.s. Václavské nám. 23 č.p.828 32.00 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc.č.39 a 45/3 k.ú. Nové Město o výměře 100 m2, pro společnost Zakládání Group a.s. Václavské nám. 23 č.p.828 100.00 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.PP o výměře cca 100 m2 pro Prague Brewing Company, s.r.o. v domě Myslíkova 17 č.p.1960 Myslíkova 17 č.p.1960 100,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů - nebytová jednotka číslo 1767/101 v 1.PP o výměře 35,5 m2 v domě Ve Smečkách 7 č.p.1767 Ve Smečkách 7 č.p.1767 35,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu - nebytové prostory v přízemí a suterénu domu, celková výměra 287,5 m2 a terasy o výměře 520 m2 v domě Seminářská zahrada 13 č.p.393 Seminářská zahrada 13 č.p.393 807,5 m2
Záměr obce podle § 36, odst (1) zákona čís.131/2000 Sb. v souladu s usnesením Rady MČ Praha 1 č.UR18_1228 ze dne 23.10.2018 - záměr prodeje bytových jednotek č.123/7 v domě Elišky Krásnohorské 6 č.p.123, č.1097/6 v domě Petrské náměstí 7 č.p.1097 a č.1283/3 v domě Jeruzalémská 9 č.p.1283, zahrnující byt, podíl na společných částech domu a pozemku Elišky Krásnohorské 6 č.p.123, Petrské náměstí 7 č.p.1097, Jeruzalémská 9 č.p.1283  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na zvýšení nájemného s platností od 1. 1. 2019 za nebytový prostor v přízemí vlevo od vchodu do domu o výměře cca 78 m2 v domě Myslíkova 17 č.p.1960 Myslíkova 17 č.p.1960 78,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů - nebytová jednotka číslo 36/102 v 1.NP o výměře 28,2 m2 v domě Malostranské náměstí 22 č.p.36 Malostranské náměstí 22 č.p.36 28,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 26, č. p. 426 cca 195,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Pařížská 14, č. p. 119 240,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 8, č. p. 1956 cca 80,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Malostranské náměstí 27, č. p. 4 39,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Washingtonova 3, č. p. 1760 145,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Václavské náměstí 14, č. p. 778 28,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Růžová 8, 10 č. p. 947 151,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Truhlářská 17, č. p. 1102 cca 8,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 35, č. p. 1383 43,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 17, č. p. 412 28,8 m2
Nabídky k záměru poř. č. 23/8-9/2019/Z podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě Pařížská 119/14, a to v souladu s čl. IV. odst. 5. Zásad záměru  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru Anežská 6, č. p. 809 110,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Václavské náměstí 23, č. p. 828 53 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 1, č. p. 676 164,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Perštýně 17, č. p. 350 18,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karlova 23, č. p. 146 42,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Loretánská 3, č. p. 174 47,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Hybernská 28, č. p. 1011 cca 682 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na zvýšení nájemného Na Poříčí 44, č. p. 1053 898,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru o výměře cca 47,2 m2 ve 2. nadzemním podlaží v objektu – stavba na pozemku p. č. 231, k. ú. Malá Strana, Praha 1 - stavba na pozemku p. č. 231, k. ú. Malá Strana, Praha 1 cca 47,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru Újezd 26, č. p. 426 cca 195,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Kolkovně 8, č. p. 910 478,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karlovo náměstí 25, č. p. 670 15,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Jámě 10, č. p. 637 120,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru Valentinská 11, č. p. 56  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 29, č. p. 404 111,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru_cca 169,30 m2 Betlémská 9, č. p. 267 cca 169,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru_cca 64,20 m2 Betlémská 9, č. p. 267 cca 64,20 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Elišky Krásnohorské 10, č. p. 123 303,80 m2
Prostory (1/12/2019) Národní 20, č. p. 116 17,40 m2
Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na směnu bytových jednotek č. 584/4 a 584/14 Krakovská 584/1  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mostecká 26, č. p. 40 48,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Krocínova 5, č. p. 316 166,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Rámová 6, č. p. 735 (Dlouhá 25) 199 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jilská 14, č. p. 449 269,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 1, č. p. 676 77,7 m2
pronájmu nebytového prostoru č. 150 a souvisejících prostor (1/2 místností č. 147 a 149) v objektu č. p. 720, k.ú. Nové Město, Palackého 5, Praha 1 Praha 1, NM  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 23, č. p. 610 314,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Loretánské náměstí 1, č. p. 107 190,1 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Haštalská 1, č. p. 795 73,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Poříčí 46, č. p. 1894 632,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Národní 34, č. p. 40 566,7 m2
Prostory (1/3-4/2020) Jungmannova 3, č. p. 17 59,90 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 29 č. p. 606 213,70 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Rybná 24, č. p. 716 53,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Jámě 10, č. p. 637 120,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Kožná 2, č. p. 473 (Melantrichova 14) 57,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jindřišská 25, č. p. 874 141,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ č. 101 o výměře cca 10 m2 Jungmannova 4, č. p. 732 cca 10,00 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem bytového prostoru Jindřišská 8, č. p. 1759 116,58 m2
Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ20_0133 ze dne 10.03.2020 U Lužického semináře 111/42  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Lannova 6, č. p. 1540 cca 16,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Školská 28, č. p. 693  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru Kožná 4, č. p. 474 cca 50,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 26, č. p. 426 cca 195,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Tomášská 10, č. p. 23 cca 99,30 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Soukenická 11, č. p. 1196 68,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 102 Haštalská 1, č. p. 795 54,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 105 Haštalská 1, č. p. 795 26,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Malostranské náměstí 6, č. p. 265 30,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Malostranské náměstí 24, č. p. 38 76,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jungmannova 7, č. p. 19 36,92 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karlovo náměstí 25, č. p. 670 132,48 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Ve Smečkách 17, č. p. 1312 235,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jindřišská 18, č. p. 938 217,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Tomášská 6, 8, č. p. 24, 25 194,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 101 Jungmannova 3, č. p. 17 159,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Petrská 21, č. p. 1171 214,8 m2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Prokopská 6, č. p. 295 19,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Poříčí 35, č. p. 1062 cca 60,80 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Růžová 7, č. p. 970 68,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mikulášská 6, č. p. 21 30,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Národní 30, č. p. 59 345,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Rybná 13, č. p. 1065 287,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_cca 116,5 m2 Školská 28, č. p. 693 (MČ Praha 1 id. 3/5) 116,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_cca 78 m2 Myslíkova 17, č. p. 1960, Praha 1 (MČ Praha id. 4/10) cca 78,0 m2
Prostory (1/6-7/2020) Palackého 12, č. p. 729 24,30 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Perštýně 17, č. p. 350 186,30 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Zlatnická 9, č. p. 1123 100,50 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Petrská 24, č. p. 1161 31,90 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Haštalská 3, č. p. 796 102,80 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ č. 101 o výměře cca 58,80 m2 Jungmannova 4, č. p. 732 cca 58,80 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Petrské náměstí 7, č. p. 1097 145,50 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru 28. října 7, č. p. 373 455,30 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ 101_cca 106,5 m2 Opletalova 9, č. p. 917 cca 106,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ 101_cca 54 m2 Opletalova 9, č. p. 917 cca 54,00 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. - záměr prodeje části spol. prostor Anenská 220/13  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Všehrdova 27 č.p. 430 135 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mostecká 26, č. p. 40 22,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Národní 35, č. p. 417 255,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Struze 1, č. p. 227 113,1 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Řetězová 7, č. p. 224 cca 219 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Dušní 2, č. p. 924 104,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Biskupská 6, č. p. 1140 40,40 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Lodecká 1, č. p. 2112 11,96 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karoliny Světlé 7, č. p. 1018 cca 73,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Perštýně 17, č. p. 350 20,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Týnská ulička 2, č. p. 628 29,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Liliová 14, č. p. 946 48,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru - zakladač Benediktská 13, č. p. 1100  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_garáž Dlouhá 14, č. p. 618 19,20 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_garáž Petrská 24, č. p. 1161 60,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_garážová stání Klimentská 21, č. p. 2061  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_garáž Klimentská 21, č. p. 2061 12,00 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 16, č. p. 1334 37,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 103 Malostranské náměstí 22, č. p. 36 46,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru Vladislavova 10, č. p. 44 cca 16,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 146/102 Karlova 23, č. p. 146 64,1 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 102 Benediktská 6, č. p. 688 cca 126,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_Pařížská 98/17 Pařížská 17, č. p. 98 cca 130 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Růžová 16, č. p. 1522 136,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Václavské náměstí 14, č. p. 778 cca 188 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Kolkovně 8, č. p. 910 478,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Biskupská 6, č. p. 1140 40,40 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Haštalská 21, č. p. 757 cca 50+65 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu Národní 20, 22, č. p. 116, 1987 928,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu Melantrichova 13, č. p. 464 64,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_garážové stání 908.1 Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Dušní 1, č. p. 928 92,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Ve Smečkách 17, č. p. 1312 cca 120 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu smlouvy N-2010/0909 Dušní 2, č. p. 924 104,9 m2
Prostory (1/10-11/2020) Národní 35, č. p. 417 255,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Myslíkova 17, č. p. 1960, Praha 1 (MČ Praha id. 4/10) cca 99,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Ve Smečkách 2, č. p. 585 29,00 m2
Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Palackého 718/9 8,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Soukenická 7, č. p. 1197 197,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Melantrichova 6, č. p. 1062 cca 159,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mikulášská 8, č. p. 22 cca 35,20 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Týnská ulička 2, č. p. 628 140,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ 101 Maiselova 17, č. p. 39 cca 131,1 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Na Struze 6, č. p. 230 73,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na úpravu nájemného v nájemních smlouvách uzavřených mezi městskou částí Praha 1 a nájemci AKTUÁLNĚ, pro nájemce, kteří provozují občanskou vybavenost, kulturní zařízení nebo zajišťují jakoukoliv formou veřejné stravování  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy V Kolkovně 7, č. p. 908 168,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru ev. č. 103.4 Lodecká 1, č. p. 2112 cca 15,14 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Ostrovní 16, č. p. 146 19,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Újezd 35, č. p. 401 36+24,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Dlouhá 38, č. p. 715 25,20 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jilská 14, č. p. 449 269,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Biskupská 6, č. p. 1140 40,40 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy Elišky Krásnohorské 12, č. p. 1021, k. ú. Staré Město 83,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Na Poříčí 35, č. p. 1062 a Újezd 46, č. p. 454 cca 86,9  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Loretánská 3, č. p. 174 34,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Opletalova 9, č. p. 917 cca 2933 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Revoluční 28, č. p. 1403 cca 89,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem garážového stání ev. č. 916.4 Klimentská 21 (Lannova 8), č. p. 2061 cca 7,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem garážového stání ev. č. 916.6 Klimentská 21 (Lannova 8), č. p. 2061 cca 7,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb. na úpravu smluv o nájmu nebytových prostor  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Masná 10, č. p. 621 cca 127,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Struze 1, č. p. 227 113,1 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Ostrovní 16, č. p. 146 19,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Krocínova 5, č. p. 316 268,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garážového stání Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostorů Václavské náměstí 23, č. p. 828 cca 53 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostorů Jindřišská 8, č. p. 1759 116,58 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na výpůjčku nebytového prostoru Malostranské náměstí 22, č. p. 36 46,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Široká 12, č. p. 64 cca 111,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Rybná 25, č. p. 732 101,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 Myslíkova 17, č. p. 1960, Praha 1 (MČ Praha id. 4/10) cca 78,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Pařížská 13, č. p. 66 cca 122 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb. na úpravu smluv o nájmu nebytových prostor  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jungmannova 3, č. p. 17 159,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 Hroznová 5, č. p. 493 56,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Kožná 4, č. p. 474 cca 74,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Široká 12, č. p. 64 17,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Králodvorská 10, č. p. 1084 cca 43,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Opletalova 9, č. p. 917 cca 54 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 29, č. p. 606 (Ve Smečkách 1) cca 23,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu nájemní smlouvy č. 2014/1855 Haštalská 1, č. p. 795  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Melantrichova 20, č. p. 477  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na společný nájem nebytového prostoru U Obecního dvora 7, č. p. 799 (Kozí 10) 34,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Opletalova 20, č. p. 928 cca 197 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Václavské náměstí 23, č. p. 828 cca 53 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Haštalská 11, č. p. 790 cca 286 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru U Lužického semináře 42 č.p. 111 cca 729,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru 28. října 7, č. p. 373 cca 455,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru Jindřišská 8, č. p. 1759 cca 131,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Lodecká 1, č. p. 2112 cca 15,14 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mostecká 3, č. p. 55 cca 108,1 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Revoluční 28, č. p. 1403 cca 200,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce_NJ č. 103 Revoluční 20, č. p. 1202 89,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce a rozšíření účelu nájmu_NJ č. 104 Revoluční 20, č. p. 1202 54,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Nebovidská 2, č. p. 462 60,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Petrská 1, č. p. 1426 cca 25,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jungmannova 4, č. p. 732 68,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na společný nájem nebytového prostoru Veleslavínova 8, č. p. 94 153,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy Pařížská 19, č. p. 203 cca 276,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Struze 6, č. p. 230 cca 56,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 107 Revoluční 5, č. p. 1006 cca 68,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 103 Revoluční 5, č. p. 1006 cca 42,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Jindřišská 23, č. p. 875 cca 206 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na úpravu smluv o nájmu nebytových prostor  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem stavebně propojených nebytových jednotek č. 102 a 103 v domě Vodičkova 32, č. p. 700 cca 512 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy N-01/164 Radnické schody 7, č. p. 172 cca 64,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na změnu doby nájmu Vězeňská 9, č. p. 859 cca 332 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru Mezibranská 19,č. p. 577 272,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru U Půjčovny 5, č. p. 968 cca 18 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Úvoz 28, č. p. 296 cca 14,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 23, č. p. 610 cca 314,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení doby nájmu U Dobřenských 5, č. p. 271 cca 164,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karoliny Světlé 31, č. p. 325 (Smetanovo nábř. 12) cca 5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Dušní 2, č. p. 924 cca 135,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Václavské náměstí 14, č. p. 778 cca 188 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru s cílem zajištění občanské vybavenosti Perlová 8, č. p. 1020 cca 108,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy Opletalova 17, č. p. 1964 cca 245 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru Uhelný trh 1, č. p. 420 cca 451 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Klimentská 21, č. p. 2061 cca 12 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na úpravu smluv o nájmu nebytových prostor  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 101 Karlova 23, č. p. 146 cca 42,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 102 Karlova 23, č. p. 146 cca 64 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru Petrská 21, č. p. 1171 214,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Rybná 25, č. p. 732 cca 101,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Anežská 5, č. p. 806 cca 14,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru U Půjčovny 4, č. p. 953 cca 17 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru_část NJ 101 Národní 34, č. p. 40 cca 22,80 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. Karlova 30, č. p. 163 cca 162,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru U Půjčovny 5, č. p. 968 cca 18 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru Revoluční 5, č. p. 1006 cca 42,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Dušní 13, č. p. 7 cca 80,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Široká 12, č. p. 64 cca 165,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného 28. října 9, č. p. 375 cca 291 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ 101 Melantrichova 6, č. p. 1062 cca 159,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru U Půjčovny 8, č. p. 1353 cca 18 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Vodičkova 32, č. p. 700 cca 68,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Štěpánská 26, č. p. 617 cca 83,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Haštalská 11, č. p. 790 cca 286 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Struze 6, č. p. 230 cca 56,4 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na výpůjčku nebytového prostoru Malostranské náměstí 22, č. p. 36 cca 46,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Rybná 25, č. p. 732 cca 101,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy N-01/164 Radnické schody 7, č. p. 172 cca 64,4 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru, a to doby než bude rozhodnuto o VŘ - viz Výzva č. 1 Maiselova 7, č. p. 58 cca 28,80 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na změnu účelu užívání a změnu doby nájmu Dušní 1, č. p. 928 cca 125,3 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na prodloužení doby nájmu Petrská 1, č. p. 1426 cca 181,4 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Dlouhá 38, č. p. 715 cca 25,20 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Washingtonova 3, č. p. 1760 cca 119,4 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Havelská 3, č. p. 511 (Michalská 6) cca 33,7 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Truhlářská 19, č.p. 1101 cca 178,4 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Krocínova 5, č. p. 316 cca 166,6 m2
OPRAVA_Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na změnu účelu užívání a změnu doby nájmu Dušní 1, č. p. 928 cca 125,3 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karoliny Světlé 31, č. p. 325 cca 24,7 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Havelská 1, č. p. 512 cca 148,4 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytové jednotky Národní 34, č. p. 40 cca 22,80 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Lodecká 1, č. p. 2112 cca 15,14 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Kožná 4, č. p. 474 cca 164 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Dušní 13, č. p. 7 cca 80,0 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na prodloužení doby nájmu Melantrichova 20, č. p. 477 cca 123,8 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Mostecká 26, č. p. 40 cca 28,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Maiselova 7, č. p. 58 cca 148,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Široká 12, č. p. 64 cca 111,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru U Půjčovny 5, č. p. 968 cca 18 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem plochy k umístění automatu na kávu Palackého 5, č. p. 720  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Kolkovně 7, č. p. 908 cca 168,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 23, č. p. 610 cca 314,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Krocínova 5, č. p. 316 cca 166,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Řetězová 7, č. p. 224 cca 219,1 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jungmannova 4, č. p. 732 cca 57,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytové jednotky V Kolkovně 8, č. p. 910 cca 478,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Křemencova 5, č. p. 184 cca 90 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Veleslavínova 4, č. p. 96 cca 32,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Opatovická 14, č. p. 167 cca 129,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na rozšíření účelu nájmu Národní 20, č. p. 116 cca 40,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Dlouhá 38, č. p. 715 cca 25,20 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Petrské náměstí 7, č. p. 1097 cca 147,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 16, č. p. 1334 cca 76,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Jungmannovo náměstí 4 (28. října 8), č. p. 764 cca 51,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Celetná 28, č. p. 566 cca 79,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Na Poříčí 35, č. p. 1062 a Újezd 46, č. p. 454 59,8+27,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Řásnovka 4, č. p. 781 cca 27,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru U Půjčovny 4, č. p. 953 cca 17 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Lodecká 1, č. p. 2112 cca 11,96 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Michalská 5, č. p. 431, Michalská 8, č. p. 510 (Havelská 5), Michalská 6, č. p. 511 (Havelská 3)  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č.131/2000 Sb. na rozšíření účelu nájmu Malostranské náměstí 6, č. p. 265 cca 30,3 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Růžová 11, č. p. 1341 cca 77,10 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Vodičkova 32, č. p. 700 cca 68,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Křemencova 5, č. p. 184 cca 90 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Opatovická 14, č. p. 167 cca 129,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 44, č. p. 452 cca 69 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Karlova 23, č. p. 146 ca 87,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Malostranské náměstí 24, č. p. 38 cca 210,3 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karoliny Světlé 17, č. p. 1035 cca 137 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Krocínova 5, č. p. 316 cca 166,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Národní 22, č. p. 1987 cca 88,20 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Pařížská 28, č. p. 131 cca 77,32 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Tomášská 10, č. p. 23 cca 99,30 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garážové stání Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garáž Klimentská 21, č. p. 2061 cca 12 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Revoluční 5, č. p. 1006 cca 42,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Kožná 4, č. p. 474 cca 164 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Maiselova 7, č. p. 58 cca 148,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garáž U Půjčovny 5, č. p. 968 cca 18 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Kolkovně 7, č. p. 908 cca 206,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Řetězová 7, č. p. 224 cca 219,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 16, č. p. 1334 cca 76,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garáž U Půjčovny 5, č. p. 968 cca 18 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Hroznová 5, č. p. 493 cca 56,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Břetislavova 10, č. p. 307 cca 63,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na rozšíření účelu nájmu o prodej nožů, cestovních zavazadel a oděvů Dušní 2, č. p. 924 cca 95,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů 28. října 7, č. p. 373 cca 455 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 23, č. p. 610 cca 314,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Pařížská 13, č. p. 66 cca 122,3 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garáž Klimentská 21, č. p. 2061 (Lannova 8) cca 15,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 44, č. p. 452 cca 69 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Křemencova 5, č. p. 184 cca 90 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Washingtonova 3, č. p. 1760 cca 117,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Struze 6, č. p. 230 cca 56,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Všehrdova 21, č. p. 435 cca 30,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Melantrichova 8, č. p. 470 cca 103,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Malostranské náměstí 24, č. p. 38 cca 210,3 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Břetislavova 12, č. p. 308 cca 43 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karoliny Světlé 17, č. p. 1035 (MČ Praha 1 id. 1/2 nemovitosti) cca 137 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Růžová 11, č. p. 1341 cca 77,10 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 101 a 103 Opatovická 14, č. p. 167 cca 129,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ 102 Opatovická 14, č. p. 167 cca 49,3 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na výpůjčku nebytového prostoru Malostranské náměstí 22, č. p. 36 cca 46,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného z důvodu stavební činnosti Elišky Krásnohorské 10, č. p. 123 cca 303,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Lodecká 1, č. p. 2112 cca 11,96 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Myslíkova 17, č. p. 1960 cca 145 m2
Záměr podle §36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Maiselova 7, č. p. 58 cca 148,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Opatovická 14, č. p. 167 cca 129,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na společný nájem nebytového prostoru Šporkova 10, č. p. 320 cca 13,50 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Kožná 4, č. p. 474 cca 164 m2
Záměr dle § 36, odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy Malostranské náměstí 9, č. p. 262 cca 71 m2
Záměr dle § 36, odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Šeříková 6, č. p. 564 (Vítězná 10) cca 89,2 m2
Záměr dle § 36, odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garážové stání Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na výpůjčku nebytového prostoru Haštalská 11, č. p. 790 cca 286 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Křemencova 5, č. p. 184 cca 90 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru za účelem rozšíření stávajícího parkovacího stání Klimentská 21, č. p. 2061 (Lannova 8) cca 8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor Michalská 2, č. p. 512 (Havelská 1) cca 19,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Kožná 4, č. p. 474 cca 164 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Myslíkova 17, č. p. 1960 cca 145 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Benediktská 4, č. p. 687 cca 48 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let Újezd 26, č. p. 426 cca 26,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor Michalská 2, č. p. 512 (Havelská 1) cca 19,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garážové stání Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle §36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor, a to s cílem zajištění občanské vybavenosti Klimentská 12, č. p. 1208 cca 83,6 m2
Záměr podle §36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mikulandská 3, č. p. 133 cca 107,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garážové stání Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jungmannova 7, č. p. 19 cca 55 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Pařížská 18, č. p. 126 cca 149,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného o 30 % po dobu 2 let Opatovická 7, č. p. 1315 cca 74 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Revoluční 5, č. p. 1006 cca 16 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor Benediktská 4, č. p. 687 cca 48 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 16, č. p. 1334 cca 76,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor, a to s cílem zajištění občanské vybavenosti Klimentská 12, č. p. 1208 cca 83,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na společný nájem nebytového prostoru Mostecká 26, č. p. 40 cca 88 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 46, č. p. 454 cca 27,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jungmannova 3, č. p. 17 cca 59,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy, a to s termínem 30.09.2022 Dušní 13, č. p. 7 cca 125 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor Myslíkova 17, č. p. 1960 (MČ Praha 1 podíl id. 4/10) cca 93,12 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor Vlašská 2, č. p. 364 cca 102 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Poříčí 37, č. p. 1061 cca 248,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Široká 12, č. p. 64 cca 17,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 16, č. p. 1334 cca 76,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor Opatovická 14, č. p. 167 cca 129,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Poříčí 16, č. p. 1042 cca 728,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Novomlýnská 2, č. p. 1237 cca 66,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor Vodičkova 32, č. p. 700 cca 248,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Klimentská 21 , č. p. 2061 cca 15,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mezibranská 17, č. p. 1592 cca 159 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mikulandská 3, č. p. 133 cca 107,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let Újezd 39, č. p. 394 cca 65,60 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor, a to s cílem zajištění občanské vybavenosti Klimentská 12, č. p. 1208 cca 85,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor Týnská ulička 10, č. p. 611 cca 4,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Opletalova 15, č. p. 1323 cca 66,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Hroznová 2, č. p. 499 cca 49,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let 28. října 9, č. p. 375 cca 291 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Široká 12, č. p. 64 cca 17,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 16, č. p. 1334 cca 76,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Skořepka 9, č. p. 423 (Uhelný trh 2) cca 496,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Poříčí 35, č. p. 1062 cca 86,60 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Stříbrná 2, č. p. 212 cca 15,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Železná 8, č. p. 487 cca 99,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ 103 a část NJ 101 Kozí 12, č. p. 803 cca 31,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ 102 a část NJ 101 Kozí 12, č. p. 803 cca 65,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na zvýšení nájemného u nebytového prostoru Mostecká 26, č. p. 40  m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor Králodvorská 9, č. p. 665 cca 136,3 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Malostranské náměstí 9, č. p. 262 (Tržiště 12) cca 85 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Benediktská 6, č. p. 688 cca 291 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 101 Benediktská 9, č. p. 1030 cca 80,8 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 102 Benediktská 9, č. p. 1030 cca 79,1 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mikulandská 3, č. p. 133 cca 107,6 m2
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor, a to s cílem zajištění občanské vybavenosti Klimentská 12, č. p. 1208 cca 85,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor Revoluční 5, č. p. 1006 cca 179,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Poříčí 35, č. p. 1062 cca 59,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor_NJ č. 101 Karmelitská 30, č. p. 270 cca 63,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor_NJ č. 102 Karmelitská 30, č. p. 270 cca 17,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Liliová 16, č. p. 1069 cca 111,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Uhelný trh 1, č. p. 420 cca 451,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru, a to za účelem zajištění občanské vybavenosti Biskupský dvůr 1, č. p. 1154 cca 69,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Králodvorská 9, č. p. 665 cca 136,3 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Lodecká 1, č. p. 2112 52,27 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Mikulášská 6, č. p. 21 cca 30,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Jindřišská 18, č. p. 938 cca 54 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Na Poříčí 35, č. p. 1062 cca 86,60 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Navrátilova 16, č. p. 1334 cca 76,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Jindřišská 8, č. p. 1759 104,20 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Tomášská 10, č. p. 23 42,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Jungmannovo náměstí 4, č. p. 764 22,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Dlouhá 38, č. p. 715 25,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Železná 8, č. p. 487 (Kožná 16) cca 99,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Králodvorská 10, č. p. 1084 cca 43,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Karmelitská 30, č. p. 270_NJ č. 101 cca 63,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Karmelitská 30, č. p. 270_NJ č. 102 cca 17,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Příčná 1, 3, č. p. 668 cca 94 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Soukenická 27, č. p. 2060 cca 59,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Revoluční 5, č. p. 1006 cca 180 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Havelská 3, č. p. 511 cca 61,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Benediktská 6, č. p. 688 cca 291 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Mikulášská 8, č. p. 22 cca 35,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Kozí 12, č. p. 803_NJ 103 a část 101 cca 32 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Národní 35, č. p. 417 cca 255,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Tomášská 6,8, č. p. 24,25 194,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Jungmannova 3, č. p. 17 59,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Jungmannova 4, č. p. 732 68,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Benediktská 9, č. p. 1030_NJ č. 101 80,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Benediktská 9, č. p. 1030_NJ č. 102 79,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Václavské náměstí 12, č. p. 777 56,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Růžová 13, č. p. 951_NJ 101 243,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Růžová 13, č. p. 951_NJ 102 69,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Mikulandská 3, č. p. 133 107,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Opatovická 20, č.p. 158 21,80 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Perlová 8, č. p. 1020 cca 37,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Samcova 3, č. p. 2125_ev. č. 913 (908.6) 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Náprstkova 5, č. p. 213 cca 192,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Samcova 3, č. p. 2125_ev. č. 915 (908.8) 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Samcova 3, č. p. 2125_ev. č. 923 (916.8) 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Opatovická 7, č. p. 1315 cca 74 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Petrská 24, č. p. 1161_cca 61 m2 cca 61 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Petrská 24, č. p. 1161_cca 10 m2 cca 10 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného Jungmannova 3, č. p. 17 cca 159,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Hellichova 11b, č. p. 632 3,18 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájmu Vodičkova 9, č. p. 730 298,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Růžová 8,10, č. p. 947 80,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Skořepka 9, č. p. 423 (Uhelný trh 2) 496,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Lodecká 1, č. p. 2112 52,27 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Jindřišská 18, č. p. 938 cca 54 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Na Poříčí 35, č. p. 1062 cca 86,60 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na zvýšení nájemného, změnu účelu nájmu a změnu doby nájmu Dušní 1, č. p. 928 125,3 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Navrátilova 8, č. p. 1956 cca 89,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Zlatnická 8, č. p. 1129 cca 13,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Klimentská 21, č.p. 2061 (Lannova 8) cca 12 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Dlouhá 38, č. p. 715 cca 25,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Příčná 1,3, č. p. 668 cca 94 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Soukenická 27, č. p. 2060 59,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Revoluční 5, č. p. 1006 cca 180 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Benediktská 9, č. p. 1030_NJ 101 80,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Benediktská 9, č. p. 1030_NJ 102 79,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Veleslavínova 4, č. p. 96 cca 32,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Žatecká 8, č. p. 16 (Kaprova 9) cca 95,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Hellichova 20, č. p. 392 cca 81,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Křemencova 5, č. p. 184 cca 90 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Ve Smečkách 17, č. p. 1312 25,10 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Petrská 24, č. p. 1161_část NJ 101_cca 61 m2 cca 61 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Petrská 24, č. p. 1161_část NJ 101_cca 10 m2 cca 10 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Pštrossova 35, č. p. 1508 cca 113,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Opatovická 20, č. p. 158 cca 21,80 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Újezd 26, č. p. 426 41,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Žitná 23, č. p. 610 cca 67 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Klimentská 21 (Lannova 8), č. p. 2061 cca 12 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Malostranské náměstí 6, č. p. 265 30,3 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Havelská 11, č. p. 507 102,3 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Navrátilova 1, č. p. 676 77,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Lodecká 1, č. p. 2112 52,27 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Rybná 13, č. p. 1065 cca 108,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Rybná 22, č. p. 694 cca 20,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Újezd 29, č. p. 404 cca 52 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Na Poříčí 35, č. p. 1062 cca 60,80 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Uhelný trh 1, č. p. 420 cca 451,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Jungmannova 7, č. p. 19 cca 55 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Ostrovní 14, č. p. 1707 cca 15,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Jungmannova 4, č. p. 732 68,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Růžová 13, č. p. 951_NJ 101 243,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Růžová 13, č. p. 951_NJ 102 69,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Klimentská 21, č. p. 2061 (Lannova 8) cca 12 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Růžová 8, 10, č. p. 947 80,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Ve Smečkách 2, č. p. 585 (Žitná 31) cca 29 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. U Nemocenské pojišťovny 2, č. p. 1230 cca 26 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Žitná 23, č. p. 610 cca 31 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Palackého 9, č. p. 718 cca 145 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Pštrossova 32, č. p. 1709 cca 38,10 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Břetislavova 12, č. p. 308 cca 43 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Revoluční 5, č. p. 1006 cca 180 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Václavské náměstí 12, č. p. 777 56,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Klimentská 21 (Lannova 8), č., p. 2061 cca 12 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Navrátilova 1, č. p. 676 cca 77,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Růžová 7, č. p. 970 41,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Palackého 5, č. p. 720 cca 30 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Opatovická 20, č. p. 158_NJ 104 21,80 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Opatovická 20, č. p. 158_NJ 106 25,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Benediktská 9, č. p. 1030_NJ 102 79,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Benediktská 9, č. p. 1030_NJ 101 80,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy Národní 20, č. p. 116 461,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy Mikulášská 6, č. p. 21 139,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy Melantrichova 20, č. p. 477 123,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy Vodičkova 32, č. p. 700 186,3 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Pštrossova 35, č. p. 1508 113,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Dlouhá 38, č. p. 715 25,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Břetislavova 12, č. p. 308 cca 43 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Maiselova 7, č. p. 58 183,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Jindřišská 8, č. p. 1759_NJ 101 104,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. Jindřišská 8, č. p. 1759_jednotka č. 3 137,28 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Mikulandská 3, č. p. 133 107,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Pštrossova 9, č. p. 1921 30,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Opatovická 20, č. p. 158 21,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy Michalská 5 a 6, č. p. 4231 a 511 cca 461 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy Petřínské sady čp. 393 cca 808 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy Havelská 4, č. p. 525 249,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Krakovská 12, č. p. 1363 66,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Lodecká 1, č. p. 2112 52,27 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na výpůjčku Štěpánská 47, č. p. 639 v plánku m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na rozšíření účelu nájmu Perlová 8, č. p. 1020 37,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Hellichova 20, č. p. 392 81,4 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Havelská 1, č. p. 512 (Michalská 2)_NJ č. 101 55 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Havelská 1, č. p. 512 (Michalská 2)_NJ č. 102 19,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy Křemencova 5, č. p. 184 93,7 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem Růžová 7, č. p. 970 41,4 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (2/5-6/2019) Krakovská 1,Žitná 37 č.p. 584 45,5 m2
Obchodní prostory (2/2-3/2019) Krakovská 1 č.p.584 45.50 m2
Prostory (2/9/2019) Myslíkova 5 (Vojtěšská 2), č. p. 209 44,1 m2
Prostory (2/12/2019) Perlová 8, č. p. 1020 38,2 m2
Prostory (2/3-4/2020) Palackého 12, č. p. 729 24,30 m2
Prostory (2/6-7/2020) Navrátilova 16, č. p. 1334 76,60 m2
Prostory (2/10-11/2020) 28. října 7, č. p. 373 455,30 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (3/5-6/2019) Žitná 29, Ve Smečkách 1 č.p. 606 111,5 m2
Obchodní prostory (3/2-3/2019) Žitná 29 č.p.606 111.50 m2
Prostory (3/9/2019) Karlovo náměstí 25, č. p. 670 15,0 m2
Prostory (3/12/2019) Jungmannova 3, č. p. 17 59,90 m2
Prostory (3/3-4/2020) Navrátilova 16, č. p. 1334 76,60 m2
Prostory (3/6-7/2020) Navrátilova 16, č. p. 1334 59,70 m2
Prostory (3/10-11/2020) Jungmannova 3, č. p. 17 159,8 m2
Prostory (4/9/2019 Žitná 29 (Ve Smečkách 1), č. p. 606 23,60 m2
Obchodní prostory (4/2-3/2019) Žitná 29 č.p.606 23.60 m2
Prostory (4/12/2019) Palackého 12, č. p. 729 24,3 m2
Prostory (4/3-4/2020) Navrátilova 16, č. p. 1334 59,70 m2
Prostory (4/6-7/2020) Ve Smečkách 2 (Žitná 31), č. p. 585 29,00 m2
Prostory (4/10-11/2020) Jungmannova 4, č. p. 732 cca 57,40 m2
Prostory (5/9/2019) Ve Smečkách 2 (Žitná 31), č. p. 585 29,00 m2
Obchodní prostory (5/2-3/2019) Ve Smečkách 2 č.p.585 29.00 m2
Prostory (5/12/2019) Navrátilova 16, č. p. 1334 76,60 m2
Prostory (5/3-4/2020) Ve Smečkách 2 (Žitná 31), č. p. 585 29,00 m2
Prostory (5/6-7/2020) Washingtonova 3, č. p. 1760 145,50 m2
Prostory (5/10-11/2020) Navrátilova 1, č. p. 676 77,70 m2
Prostory (6/9/2019) Navrátilova 16, č. p. 1334 76,60 m2
Obchodní nebo provozní prostory (6/2-3/2019) Navrátilova 8 č.p.1956 89.40 m2
Prostory (6/12/2019) Navrátilova 16, č. p. 1334 59,70 m2
Prostory (6/3-4/2020) Washingtonova 3, č. p. 1760 145,50 m2
Prostory (6/6-7/2020) Václavské náměstí 23, č. p. 828 cca 327 m2
Prostory (6/10-11/2020) Navrátilova 16, č. p. 1334 76,60 m2
Prostory (7/9/2019) Navrátilova 16, č. p. 1334 59,70 m2
Obchodní prostory (7/2-3/2019) Navrátilova 16 č.p.1334 76.60 m2
Prostory (7/12/2019) Žitná 29 (Ve Smečkách 1), č. p. 606 23,60 m2
Prostory (7/3-4/2020) Růžová 8, 10 č. p. 947 151,60 m2
Prostory (7/6-7/2020) Růžová 8, 10 č. p. 947 151,60 m2
Prostory (7/10-11/2020) Navrátilova 16, č. p. 1334 59,70 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (8/5-6/2019) Palackého 9 č.p. 718 86,7 m2
Prostory (8/9/2019) U Půjčovny 8, č. p. 1353 18,0 m2
Obchodní prostory (8/2-3/2019) Navrátilova 16 č.p.1334 59.70 m2
Prostory (8/12/2019) Mezibranská 19, č. p. 577 272,8 m2
Prostory (8/3-4/2020) Růžová 7, č. p. 970 68,70 m2
Prostory (8/6-7/2020) Havlíčkova 6, č. p. 1026 36,10 m2
Prostory (8/10-11/2020) Washingtonova 3, č. p. 1760 145,50 m2
Prostory (9/9/2019) Petrská 24, č. p. 1161 60,3 m2
vyhodnoceno 27.8.2019 - Prostory (9/5-6/2019) Růžová 11 č.p. 1341 77,1 m2
Kancelářské prostory (9/2-3/2019) Palackého 9 č.p.718 86.70 m2
Prostory (9/12/2019) Washingtonova 3, č. p. 1760 145,5 m2
Prostory (9/3-4/2020) Havlíčkova 6, č. p. 1026 36,10 m2
Prostory (9/6-7/2020) Revoluční 5, č. p. 1006 94,00 m2
Prostory (9/10-11/2020) Opletalova 9, č. p. 917 cca 54,00 m2
Prostory (10/9/2019) Petrská 24, č. p. 1161 10,00 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (10/5-6/2019) Truhlářská 19 č.p.1101 178,4 m2
Obchodní prostory (10/2-3/2019) Růžová 11 č.p.1341 77.10 m2
Prostory (10/12/2019) Růžová 8, 10 č. p. 947 151,6 m2
Prostory (10/3-4/2020) Klimentská 21 (Lannova 8), č. p. 2061 12,00 m2
Prostory (10/6-7/2020) Dlouhá 38, č. p. 715 25,20 m2
Prostory (10/10-11/2020) Růžová 8, 10 č. p. 947 151,60 m2
Prostory (11/9/2019) Klimentská 21 (Lannova 8), č. p. 2061 17,00 m2
Obchodní prostory (11/2-3/2019) Na Poříčí 14 č.p.1758 100.10 m2
Prostory (11/12/2019) Růžová 7, č. p. 970 68,7 m2
Prostory (11/3-4/2020) Revoluční 5, č. p. 1006 celkem 94 m2
Prostory (11/6-7/2020) Maiselova 17, č. p. 39 93,40 m2
Prostory (11/10-11/2020) Havlíčkova 6, č. p. 1026 36,10 m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 907/2 (11 m2), k. ú. Malá Strana, obec Praha  m2
Prostory (12/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
Obchodní prostory (12/2-3/2019) Truhlářská 19 č.p.1101 178.40 m2
Prostory (12/12/2019) Revoluční 5, č. p. 1006 16,0 m2
Prostory (12/3-4/2020) Náprstkova 4, č. p. 275 113,00 m2
Prostory (12/6-7/2020) Liliová 14, č. p. 946 97,50 m2
Prostory (12/10-11/2020) Petrské náměstí 7, č. p. 1097 147,50 m2
Prostory (13/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
Obchodní prostory (13/2-3/2019) Benediktská 6 č.p.688 291.00 m2
Prostory (13/12/2019) Revoluční 5, č. p. 1006 40,5 m2
Prostory (13/3-4/2020) Náprstkova 2, č. p. 276 110,20 m2
Prostory (13/6-7/2020) Jilská 10, č. p. 447 700,30 m2
Prostory (13/10-11/2020) Újezd 26, č. p. 426 226,90 m2
Prostory (14/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (14/5-6/2019) U Nemocenské pojišťovny 2 č.p. 1230 26,7 m2
Provozní a kancelářské prostory (14/2-3/2019) Rybná 22 č.p.694 189.70 m2
Prostory (14/12/2019) Revoluční 5, č. p. 1006 37,5 m2
Prostory (14/3-4/2020) Betlémská 9 č.p.267 233,50 m2
Prostory (14/6-7/2020) Náprstkova 2, č. p. 276 110,20 m2
Prostory (14/10-11/2020) Prokopská 6, č. p. 295 19,20 m2
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 641 (14 m2), k. ú. Nové Město, obec Praha – viz situační plánek v příloze Palackého 720/5, Nové Město, obec Praha 14 m2
Prostory (15/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (15/5-6/2019) Lodecká 1 č.p. 2112 11,96 m2
Obchodní prostory (15/2-3/2019) Valentinská 11 č.p.56 49.60 m2
Prostory (15/12/2019) Králodvorská 14, č. p. 1086 211,5 m2
Prostory (15/3-4/2020) Újezd 36, č. p. 429 29,80 m2
Prostory (15/6-7/2020) Mostecká 3, č. p. 55 108,10 m2
Prostory (15/10-11/2020) Tomášská 10, č. p. 23 99,30 m2
Prostory (16/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (16/5-6/2019) Lodecká 1 č.p. 2112 11,96 m2
Atelier (16/2-3/2019) Karoliny Světlé 31 č.p.325 24.70 m2
Prostory (16/12/2019) Újezd 36, č. p. 429 29,8 m2
Prostory (16/6-7/2020) Tomášská 10, č. p. 23 99,30 m2
Prostory (16/10-11/2020) Loretánská 3, č. p. 174 47,80 m2
Prostory (17/9/2019) Samcova 3, č.p. 2125 13,75 m2
Obchodní prostory (17/2-3/2019) Betlémská 9 č.p.267 64.20 m2
Prostory (17/12/2019) Tomášská 10, č. p. 23 99,30 m2
Prostory (17/6-7/2020) Perlová 8, č. p. 1020 38,2 m2
Prostory (17/10-11/2020) Masarykovo nábřeží 38, č. p. 2058_NJ č. 101 159,90 m2
Prostory (18/9/2019) Samcova 3, č.p. 2125 13,75 m2
Galerie (18/2-3/2019) Tomášská 10 č.p.23 99.30 m2
Prostory (18/6-7/2020) Navrátilova 1, č. p. 676 77,70 m2
Prostory (18/10-11/2020) Masarykovo nábřeží 38, č. p. 2058_NJ č. 102 55,90 m2
Prostory (19/9/2019) Samcova 3, č.p. 2125 13,75 m2
Kancelářské prostory (19/2-3/2019) Vlašská 2 č.p.364 24.10 m2
Prostory (19/10-11/2020) Truhlářská 19 č.p.1101 178,40 m2
Prostory (20/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 18,5 m2
Obchodní prostory (20/2-3/2019) Všehrdova 21 č.p.435 16.00 m2
Prostory (21/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 18,5 m2
Prostory (22/9/2019) Dlouhá 44, č. p. 719 14,0 m2
Prostory (23/9/2019) Benediktská 6, č. p. 688 291,00 m2
Prostory (24/9/2019) Králodvorská 14, č. p. 1086 211,5 m2
Prostory (25/9/2019) Králodvorská 14, č. p. 1086 101,00 m2
Prostory (26/9/2019) Betlémská 9, č. p. 267 64,20 m2
Prostory (27/9/2019) Betlémská 9, č. p.267 cca 169,3 m2
Prostory (28/9/2019) Liliová 16, č. p. 1069 111,1 m2
vyhodnoceno 27.8.2019 - Prostory (29/5-6/2019) Betlémské náměstí 11 č.p. 259 43 m2
Prostory (29/9/2019) Veleslavínova 4, č. p. 96 26,2 m2
Prostory (30/9/2019) Valdštejnská 4, č. p. 150 12,3 m2
Záměr pronajmout část pozemku (30 m2) parc. č. 39 a 45/3, k. ú. Nově Město, Praha 1 Nové Město 30 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (31/5-6/2019) Všehrdova 21 č.p. 435 16 m2
Prostory (31/9/2019) Valdštejnská 4, č. p. 150 14,9 m2
Prostory (32/9/2019) Tomášská 10, č. p. 23 99,30 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (32/5-6/2019) Tomášská 10 č.p. 23 99,3 m2
vyhodnoceno 6.8.2019 - Prostory (33/5-6/2019) U Lužického semináře 42 č.p. 111 cca 242,3 m2
Prostory (33/9/2019) Újezd 29, č. p. 404 111,0 m2
vyhodnoceno 6.8.2019 - Prostory (34/5-6/2019) U Lužického semináře 42 č.p. 111 cca 466,7 m2
Záměr pronajmout část pozemku (100 m2) parc. č. 39 a 45/3, k. ú. Nově Město, Praha 1 Nové Město 100 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor - garážové stání_ev. č. 909 (908.2) Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor - garážové stání_ev. č. 913 (908.6) Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor - garážové stání_ev. č. 915 (908.8) Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru ev. č. 916 (916.1) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor - garážové stání_ev. č. 917 (916.2) Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor - garážové stání_ev. č. 918 (916.3) Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor - garážové stání_ev. č. 921 (916.6) Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor - garážové stání_ev. č. 923 (916.8) Samcova 3, č. p. 2125 cca 13,75 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz