Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Objekt Lokalita Plocha Foto
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (snížení nájemného) Zlatnická 8, č. p. 1129, Praha 1 324,6 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 407 Samcova 3 č.p. 2125 29,83 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 502 Samcova 3 č.p. 2125 25,52 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 605 Samcova 3 č.p. 2125 32,47 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 603 Samcova 3 č.p. 2125 25,80 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 505 Samcova 3 č.p. 2125 35,21 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 506 Samcova 3 č.p. 2125 27,19 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 507 Samcova 3 č.p. 2125 24,99 m2
Pronájem startovacího bytu formou veřejného losování - Samcova 3, byt č. 510 Samcova 3 č.p. 2125 37,73 m2
Pronájem startovacích bytů formou veřejného losování - Samcova 3 - celkový přehled bytů Samcova 3 č.p. 2125  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (postoupení nájemní smlouvy) nebytová jednotka 146/302 v 1.NP o výměře 129,8 m2 v domě Ostrovní 16 č.p.146 Ostrovní 16 č.p.146 129,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (účel nájmu) nebytová jednotka 2060/103 v 1.NP o výměře 59,7 m2 v domě Soukenická 27 č.p. 2060 Soukenícká 10, č.p. 2060 59,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (postoupení najemní smlouvy) nebytová jednotka 1891/101 v 1.PP o výměře 83,7 m2 v domě Řeznická 10 č.p. 1891 Řeznická 10 č.p. 1891 83,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (změna doby nájmu) nebytová jednotka 119/102 v 1.NP o výměře 85,2 m2 v domě Pařížská 14 č.p.119 Pařížská 14 č.p.119 85,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru o výměře 532,4 m2 nebytová jednotka číslo 769/101 v domě Jungmannovo náměstí 7 č.p.769 (ul. 28. října 14) Jungmannovo náměstí 7 č.p.769 (ul. 28. října 14) 532,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.NP o výměře 14,6 m2 nebytová jednotka číslo 325/108 v domě Karoliny Světlé 31 č.p.:325 (Smetanovo nábřeží 12) Karoliny Světlé 31 č.p.:325 (Smetanovo nábřeží 12) 14,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.NP o výměře 12 m2 nebytová jednotka číslo 2061/921 v domě Klimentská 21 č.p.2061 (Lannova 8) Klimentská 21 č.p.2061 (Lannova 8) 12,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na (postoupení nájemní smlouvy) pronájem části nebytového prostoru v 1.PP o výměře 76,15 m2 nebytová jednotka číslo 1956/101 v domě Navrátilova 8 č.p.1956 Navrátilova 8 č.p.1956 76,15 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (postoupení nájemní smlouvy) nebytová jednotka 18/101 v 1.NP a v 1.PP o výměře 122,5 m2 v domě Žatecká 5 č.p.18 Žatecká 5 č.p.18 122,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na (zvýšení nájemného) - zvýšení nájemného s platností od 1. 1.2019 za nebytovou jednotku číslo 221/104 v 1.NP o výměře 171,9 m2 v domě Liliová 13 č.p.221 Liliová 13 č.p.221 171,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (změna doby nájmu) - nebytová jednotka v 1.PP a 1.NP o výměře cca 475,1 m2 v domě Dlouhá 5 č.p.923 Dlouhá 5 č.p.923 475,1 m2
Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 1934/101, Na Poříčí 38, Praha 1 pro spol. Kristian Gold Praha Praha 1, Na Poříčí  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (č. 907) Klimentská 21 (Lannova 8), č. p. 2061 17,00 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (č. 916.1) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (č. 916.4) Samcova 3, č. p. 2125 18,50 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 301) Valdštejnská 4, č. p. 150 12,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 102) Králodvorská 10, č. p. 1084 43,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (cca 53 m2) Václavské náměstí 23, č. p. 828 cca 53 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 101) Jungmannova 3, č. p. 17 159,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 102) Malostranské náměstí 9, č. p. 262 (Tržiště 12) 271,2 m2
Pronájem části pozemku parc. č. 434, k.ú. Staré Město (Havelská 510/5) Havelská 510/5 9,77 m2
Aktuální informace Aktuální informace  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 103) Karlova 23, č. p. 146 87,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 102) Loretánská 3, č. p. 174 34,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 104) Žitná 29 (Ve Smečkách 1), č. p. 606 23,6 m2
Záměr podle § 36, odst. (l) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Růžová 7, č.p. 970 cca 68,2 m2
Prostory (1/9/2019) Opatovická 7, č. p. 1315 74,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karmelitská 30, č. p. 270 64,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Veleslavínova 8, č. p. 94, Praha 1 153,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Myslíkova 17, č. p. 1960, Praha 1 cca 78 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (1/5-6/2019) Opletalova 15, č.p. 1323 66,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytové prostoru, nebytová jednotka 412/102 v 1.NP o výměře 28,8 m2 v domě Újezd 17 č.p. 412 Újezd 17, č.p. 412 28,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.NP o výměře cca 53 m2 v domě Václavské náměstí 23 č.p.828 pro Zakládání Group a.s. Václavské náměstí 23 č.p.828 53 m2
Pronájem ČÁSTI bytu (1/3-4/2019) Pařížská 28 č.p.131 57,25 m2
Obchodní prostory (1/2-3/2019) Mezibranská 19 č.p.577 102.60 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.NP o výměře 49,7 m2 nebytová jednotka číslo 1363/103 v domě Krakovská 12 č.p.1363 Krakovská 12 č.p.1363 49,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na zvýšení nájemného s platností od 1. 4. 2019 za nebytový prostor v 1. PP, výměra cca 126 m2, v domě Karlovo náměstí 25 č.p.670 Karlovo náměstí 25 č.p.670 126 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.NP o výměře 53,7 m2 nebytová jednotka číslo 270/104 v domě Karmelitská 30 č.p.270 Karmelitská 30 č.p.270 53,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - nebytová jednotka č.101/102 ve 2. PP, výměra 60 m2 v domě U Lužického semináře 26 č.p.101 U Lužického semináře 26 č.p.101 60,0 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc.č.39 k.ú. Nové Město o výměře 32 m2, pro společnost Zakládání Group a.s. Václavské nám. 23 č.p.828 32.00 m2
Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc.č.39 a 45/3 k.ú. Nové Město o výměře 100 m2, pro společnost Zakládání Group a.s. Václavské nám. 23 č.p.828 100.00 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.PP o výměře cca 100 m2 pro Prague Brewing Company, s.r.o. v domě Myslíkova 17 č.p.1960 Myslíkova 17 č.p.1960 100,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů - nebytová jednotka číslo 1767/101 v 1.PP o výměře 35,5 m2 v domě Ve Smečkách 7 č.p.1767 Ve Smečkách 7 č.p.1767 35,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu - nebytové prostory v přízemí a suterénu domu, celková výměra 287,5 m2 a terasy o výměře 520 m2 v domě Seminářská zahrada 13 č.p.393 Seminářská zahrada 13 č.p.393 807,5 m2
Záměr obce podle § 36, odst (1) zákona čís.131/2000 Sb. v souladu s usnesením Rady MČ Praha 1 č.UR18_1228 ze dne 23.10.2018 - záměr prodeje bytových jednotek č.123/7 v domě Elišky Krásnohorské 6 č.p.123, č.1097/6 v domě Petrské náměstí 7 č.p.1097 a č.1283/3 v domě Jeruzalémská 9 č.p.1283, zahrnující byt, podíl na společných částech domu a pozemku Elišky Krásnohorské 6 č.p.123, Petrské náměstí 7 č.p.1097, Jeruzalémská 9 č.p.1283  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na zvýšení nájemného s platností od 1. 1. 2019 za nebytový prostor v přízemí vlevo od vchodu do domu o výměře cca 78 m2 v domě Myslíkova 17 č.p.1960 Myslíkova 17 č.p.1960 78,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů - nebytová jednotka číslo 36/102 v 1.NP o výměře 28,2 m2 v domě Malostranské náměstí 22 č.p.36 Malostranské náměstí 22 č.p.36 28,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 26, č. p. 426 cca 195,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Pařížská 14, č. p. 119 240,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 8, č. p. 1956 cca 80,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Malostranské náměstí 27, č. p. 4 39,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Washingtonova 3, č. p. 1760 145,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Václavské náměstí 14, č. p. 778 28,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Růžová 8, 10 č. p. 947 151,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Truhlářská 17, č. p. 1102 cca 8,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 35, č. p. 1383 43,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 17, č. p. 412 28,8 m2
Nabídky k záměru poř. č. 23/8-9/2019/Z podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě Pařížská 119/14, a to v souladu s čl. IV. odst. 5. Zásad záměru  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru Anežská 6, č. p. 809 110,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Václavské náměstí 23, č. p. 828 53 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 1, č. p. 676 164,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Perštýně 17, č. p. 350 18,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karlova 23, č. p. 146 42,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Loretánská 3, č. p. 174 47,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Hybernská 28, č. p. 1011 cca 682 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na zvýšení nájemného Na Poříčí 44, č. p. 1053 898,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru o výměře cca 47,2 m2 ve 2. nadzemním podlaží v objektu – stavba na pozemku p. č. 231, k. ú. Malá Strana, Praha 1 - stavba na pozemku p. č. 231, k. ú. Malá Strana, Praha 1 cca 47,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru Újezd 26, č. p. 426 cca 195,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Kolkovně 8, č. p. 910 478,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karlovo náměstí 25, č. p. 670 15,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Jámě 10, č. p. 637 120,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru Valentinská 11, č. p. 56  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 29, č. p. 404 111,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru_cca 169,30 m2 Betlémská 9, č. p. 267 cca 169,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru_cca 64,20 m2 Betlémská 9, č. p. 267 cca 64,20 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Elišky Krásnohorské 10, č. p. 123 303,80 m2
Prostory (1/12/2019) Národní 20, č. p. 116 17,40 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mostecká 26, č. p. 40 48,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Krocínova 5, č. p. 316 166,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Rámová 6, č. p. 735 (Dlouhá 25) 199 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jilská 14, č. p. 449 269,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Navrátilova 1, č. p. 676 77,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 23, č. p. 610 314,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Loretánské náměstí 1, č. p. 107 190,1 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Haštalská 1, č. p. 795 73,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Poříčí 46, č. p. 1894 632,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Národní 34, č. p. 40 566,7 m2
Prostory (1/3-4/2020) Jungmannova 3, č. p. 17 59,90 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Žitná 29 č. p. 606 213,70 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Rybná 24, č. p. 716 53,9 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru V Jámě 10, č. p. 637 120,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Kožná 2, č. p. 473 (Melantrichova 14) 57,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jindřišská 25, č. p. 874 141,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ č. 101 o výměře cca 10 m2 Jungmannova 4, č. p. 732 cca 10,00 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem bytového prostoru Jindřišská 8, č. p. 1759 116,58 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Lannova 6, č. p. 1540 cca 16,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Školská 28, č. p. 693  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru Kožná 4, č. p. 474 cca 50,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Újezd 26, č. p. 426 cca 195,0 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Tomášská 10, č. p. 23 cca 99,30 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Soukenická 11, č. p. 1196 68,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 102 Haštalská 1, č. p. 795 54,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 105 Haštalská 1, č. p. 795 26,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Malostranské náměstí 6, č. p. 265 30,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Malostranské náměstí 24, č. p. 38 76,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jungmannova 7, č. p. 19 36,92 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karlovo náměstí 25, č. p. 670 132,48 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Ve Smečkách 17, č. p. 1312 235,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Jindřišská 18, č. p. 938 217,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Tomášská 6, 8, č. p. 24, 25 194,6 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 101 Jungmannova 3, č. p. 17 159,8 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Petrská 21, č. p. 1171 214,8 m2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Prokopská 6, č. p. 295 19,2 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Poříčí 35, č. p. 1062 cca 60,80 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Růžová 7, č. p. 970 68,2 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mikulášská 6, č. p. 21 30,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Národní 30, č. p. 59 345,8 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Rybná 13, č. p. 1065 287,0 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_cca 116,5 m2 Školská 28, č. p. 693 (MČ Praha 1 id. 3/5) 116,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_cca 78 m2 Myslíkova 17, č. p. 1960, Praha 1 (MČ Praha id. 4/10) cca 78,0 m2
Prostory (1/6-7/2020) Palackého 12, č. p. 729 24,30 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Perštýně 17, č. p. 350 186,30 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Zlatnická 9, č. p. 1123 100,50 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Petrská 24, č. p. 1161 31,90 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Haštalská 3, č. p. 796 102,80 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ č. 101 o výměře cca 58,80 m2 Jungmannova 4, č. p. 732 cca 58,80 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Petrské náměstí 7, č. p. 1097 145,50 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru 28. října 7, č. p. 373 455,30 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ 101_cca 106,5 m2 Opletalova 9, č. p. 917 cca 106,5 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ 101_cca 54 m2 Opletalova 9, č. p. 917 cca 54,00 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Všehrdova 27 č.p. 430 135 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Mostecká 26, č. p. 40 22,1 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Národní 35, č. p. 417 255,5 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Struze 1, č. p. 227 113,1 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Řetězová 7, č. p. 224 cca 219 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Dušní 2, č. p. 924 104,9 m2
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Biskupská 6, č. p. 1140 40,40 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Lodecká 1, č. p. 2112 11,96 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Karoliny Světlé 7, č. p. 1018 cca 73,4 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Na Perštýně 17, č. p. 350 20,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Týnská ulička 2, č. p. 628 29,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru Liliová 14, č. p. 946 48,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru - zakladač Benediktská 13, č. p. 1100  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_garáž Dlouhá 14, č. p. 618 19,20 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_garáž Petrská 24, č. p. 1161 60,3 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_garážová stání Klimentská 21, č. p. 2061  m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_garáž Klimentská 21, č. p. 2061 12,00 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (2/5-6/2019) Krakovská 1,Žitná 37 č.p. 584 45,5 m2
Obchodní prostory (2/2-3/2019) Krakovská 1 č.p.584 45.50 m2
Prostory (2/9/2019) Myslíkova 5 (Vojtěšská 2), č. p. 209 44,1 m2
Prostory (2/12/2019) Perlová 8, č. p. 1020 38,2 m2
Prostory (2/3-4/2020) Palackého 12, č. p. 729 24,30 m2
Prostory (2/6-7/2020) Navrátilova 16, č. p. 1334 76,60 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (3/5-6/2019) Žitná 29, Ve Smečkách 1 č.p. 606 111,5 m2
Obchodní prostory (3/2-3/2019) Žitná 29 č.p.606 111.50 m2
Prostory (3/9/2019) Karlovo náměstí 25, č. p. 670 15,0 m2
Prostory (3/12/2019) Jungmannova 3, č. p. 17 59,90 m2
Prostory (3/3-4/2020) Navrátilova 16, č. p. 1334 76,60 m2
Prostory (3/6-7/2020) Navrátilova 16, č. p. 1334 59,70 m2
Prostory (4/9/2019 Žitná 29 (Ve Smečkách 1), č. p. 606 23,60 m2
Obchodní prostory (4/2-3/2019) Žitná 29 č.p.606 23.60 m2
Prostory (4/12/2019) Palackého 12, č. p. 729 24,3 m2
Prostory (4/3-4/2020) Navrátilova 16, č. p. 1334 59,70 m2
Prostory (4/6-7/2020) Ve Smečkách 2 (Žitná 31), č. p. 585 29,00 m2
Prostory (5/9/2019) Ve Smečkách 2 (Žitná 31), č. p. 585 29,00 m2
Obchodní prostory (5/2-3/2019) Ve Smečkách 2 č.p.585 29.00 m2
Prostory (5/12/2019) Navrátilova 16, č. p. 1334 76,60 m2
Prostory (5/3-4/2020) Ve Smečkách 2 (Žitná 31), č. p. 585 29,00 m2
Prostory (5/6-7/2020) Washingtonova 3, č. p. 1760 145,50 m2
Prostory (6/9/2019) Navrátilova 16, č. p. 1334 76,60 m2
Obchodní nebo provozní prostory (6/2-3/2019) Navrátilova 8 č.p.1956 89.40 m2
Prostory (6/12/2019) Navrátilova 16, č. p. 1334 59,70 m2
Prostory (6/3-4/2020) Washingtonova 3, č. p. 1760 145,50 m2
Prostory (6/6-7/2020) Václavské náměstí 23, č. p. 828 cca 327 m2
Prostory (7/9/2019) Navrátilova 16, č. p. 1334 59,70 m2
Obchodní prostory (7/2-3/2019) Navrátilova 16 č.p.1334 76.60 m2
Prostory (7/12/2019) Žitná 29 (Ve Smečkách 1), č. p. 606 23,60 m2
Prostory (7/3-4/2020) Růžová 8, 10 č. p. 947 151,60 m2
Prostory (7/6-7/2020) Růžová 8, 10 č. p. 947 151,60 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (8/5-6/2019) Palackého 9 č.p. 718 86,7 m2
Prostory (8/9/2019) U Půjčovny 8, č. p. 1353 18,0 m2
Obchodní prostory (8/2-3/2019) Navrátilova 16 č.p.1334 59.70 m2
Prostory (8/12/2019) Mezibranská 19, č. p. 577 272,8 m2
Prostory (8/3-4/2020) Růžová 7, č. p. 970 68,70 m2
Prostory (8/6-7/2020) Havlíčkova 6, č. p. 1026 36,10 m2
Prostory (9/9/2019) Petrská 24, č. p. 1161 60,3 m2
vyhodnoceno 27.8.2019 - Prostory (9/5-6/2019) Růžová 11 č.p. 1341 77,1 m2
Kancelářské prostory (9/2-3/2019) Palackého 9 č.p.718 86.70 m2
Prostory (9/12/2019) Washingtonova 3, č. p. 1760 145,5 m2
Prostory (9/3-4/2020) Havlíčkova 6, č. p. 1026 36,10 m2
Prostory (9/6-7/2020) Revoluční 5, č. p. 1006 94,00 m2
Prostory (10/9/2019) Petrská 24, č. p. 1161 10,00 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (10/5-6/2019) Truhlářská 19 č.p.1101 178,4 m2
Obchodní prostory (10/2-3/2019) Růžová 11 č.p.1341 77.10 m2
Prostory (10/12/2019) Růžová 8, 10 č. p. 947 151,6 m2
Prostory (10/3-4/2020) Klimentská 21 (Lannova 8), č. p. 2061 12,00 m2
Prostory (10/6-7/2020) Dlouhá 38, č. p. 715 25,20 m2
Prostory (11/9/2019) Klimentská 21 (Lannova 8), č. p. 2061 17,00 m2
Obchodní prostory (11/2-3/2019) Na Poříčí 14 č.p.1758 100.10 m2
Prostory (11/12/2019) Růžová 7, č. p. 970 68,7 m2
Prostory (11/3-4/2020) Revoluční 5, č. p. 1006 celkem 94 m2
Prostory (11/6-7/2020) Maiselova 17, č. p. 39 93,40 m2
Prostory (12/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
Obchodní prostory (12/2-3/2019) Truhlářská 19 č.p.1101 178.40 m2
Prostory (12/12/2019) Revoluční 5, č. p. 1006 16,0 m2
Prostory (12/3-4/2020) Náprstkova 4, č. p. 275 113,00 m2
Prostory (12/6-7/2020) Liliová 14, č. p. 946 97,50 m2
Prostory (13/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
Obchodní prostory (13/2-3/2019) Benediktská 6 č.p.688 291.00 m2
Prostory (13/12/2019) Revoluční 5, č. p. 1006 40,5 m2
Prostory (13/3-4/2020) Náprstkova 2, č. p. 276 110,20 m2
Prostory (13/6-7/2020) Jilská 10, č. p. 447 700,30 m2
Prostory (14/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (14/5-6/2019) U Nemocenské pojišťovny 2 č.p. 1230 26,7 m2
Provozní a kancelářské prostory (14/2-3/2019) Rybná 22 č.p.694 189.70 m2
Prostory (14/12/2019) Revoluční 5, č. p. 1006 37,5 m2
Prostory (14/3-4/2020) Betlémská 9 č.p.267 233,50 m2
Prostory (14/6-7/2020) Náprstkova 2, č. p. 276 110,20 m2
Prostory (15/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (15/5-6/2019) Lodecká 1 č.p. 2112 11,96 m2
Obchodní prostory (15/2-3/2019) Valentinská 11 č.p.56 49.60 m2
Prostory (15/12/2019) Králodvorská 14, č. p. 1086 211,5 m2
Prostory (15/3-4/2020) Újezd 36, č. p. 429 29,80 m2
Prostory (15/6-7/2020) Mostecká 3, č. p. 55 108,10 m2
Prostory (16/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (16/5-6/2019) Lodecká 1 č.p. 2112 11,96 m2
Atelier (16/2-3/2019) Karoliny Světlé 31 č.p.325 24.70 m2
Prostory (16/12/2019) Újezd 36, č. p. 429 29,8 m2
Prostory (16/6-7/2020) Tomášská 10, č. p. 23 99,30 m2
Prostory (17/9/2019) Samcova 3, č.p. 2125 13,75 m2
Obchodní prostory (17/2-3/2019) Betlémská 9 č.p.267 64.20 m2
Prostory (17/12/2019) Tomášská 10, č. p. 23 99,30 m2
Prostory (17/6-7/2020) Perlová 8, č. p. 1020 38,2 m2
Prostory (18/9/2019) Samcova 3, č.p. 2125 13,75 m2
Galerie (18/2-3/2019) Tomášská 10 č.p.23 99.30 m2
Prostory (18/6-7/2020) Navrátilova 1, č. p. 676 77,70 m2
Prostory (19/9/2019) Samcova 3, č.p. 2125 13,75 m2
Kancelářské prostory (19/2-3/2019) Vlašská 2 č.p.364 24.10 m2
Prostory (20/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 18,5 m2
Obchodní prostory (20/2-3/2019) Všehrdova 21 č.p.435 16.00 m2
Prostory (21/9/2019) Samcova 3, č. p. 2125 18,5 m2
Prostory (22/9/2019) Dlouhá 44, č. p. 719 14,0 m2
Prostory (23/9/2019) Benediktská 6, č. p. 688 291,00 m2
Prostory (24/9/2019) Králodvorská 14, č. p. 1086 211,5 m2
Prostory (25/9/2019) Králodvorská 14, č. p. 1086 101,00 m2
Prostory (26/9/2019) Betlémská 9, č. p. 267 64,20 m2
Prostory (27/9/2019) Betlémská 9, č. p.267 cca 169,3 m2
Prostory (28/9/2019) Liliová 16, č. p. 1069 111,1 m2
vyhodnoceno 27.8.2019 - Prostory (29/5-6/2019) Betlémské náměstí 11 č.p. 259 43 m2
Prostory (29/9/2019) Veleslavínova 4, č. p. 96 26,2 m2
Prostory (30/9/2019) Valdštejnská 4, č. p. 150 12,3 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (31/5-6/2019) Všehrdova 21 č.p. 435 16 m2
Prostory (31/9/2019) Valdštejnská 4, č. p. 150 14,9 m2
Prostory (32/9/2019) Tomášská 10, č. p. 23 99,30 m2
vyhodnoceno 16.7.2019 - Prostory (32/5-6/2019) Tomášská 10 č.p. 23 99,3 m2
vyhodnoceno 6.8.2019 - Prostory (33/5-6/2019) U Lužického semináře 42 č.p. 111 cca 242,3 m2
Prostory (33/9/2019) Újezd 29, č. p. 404 111,0 m2
vyhodnoceno 6.8.2019 - Prostory (34/5-6/2019) U Lužického semináře 42 č.p. 111 cca 466,7 m2
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru ev. č. 916 (916.1) Samcova 3, č. p. 2125 13,75 m2

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz