Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Pronájem bytu - občan Prahy 1

Vážení občané,

v sekci "Pronájem bytu - občan Prahy 1" jsou zveřejněny nabídky v rámci III. kola výběrového řízení na pronájem startovacích bytů formou veřejného losování.

UPOZORNĚNÍ: Otevírání obálek s nabídkami proběhne v budově ÚMČ Praha 1, v přízemí (zasedací místnost v průchodu vlevo) dne 25. 6. 2019 v 9:00 hodin

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz