Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Prodej jednotek

Dokumenty k prodeji jednotek

ZÁMĚR v souladu s usnesením ZMČ Praha 1 č.j. UZ16_0291 ze dne 21.6. 2016 prodat
ve „Výběrovém řízení na převod vlastnictví jednotek“ bytové jednotky
včetně odpovídajícího podílu na daném pozemku a společných částech dané budovy


Zveřejnění výsledků VŘ dle části G) odst. 6 Podmínek - Usnesení Zastupitelstva ze dne 1.3.2017 číslo UZ17_0374 PDF (Adobe Reader)
Oznámení z dne 21.2.2017 o změně harmonogramu VŘ PDF (Adobe Reader)
Oznámení starosty ze dne 28.11.2016 včetně přílohy PDF (Adobe Reader)
Změna harmonogramu ze dne 24.11.2016 PDF (Adobe Reader)
Usnesení zastupitelstva MČ Praha 1 ze dne 22.11.2016 PDF (Adobe Reader)
Oznámení o proběhnuvším II. kole otevírání obálek PDF (Adobe Reader)
Mezitimní výsledky výběrového řízení po 1. kole dne 5.10.2016 PDF (Adobe Reader)
ZMĚNA harmonogramu výběrového řízení: Otevírání obálek s nabídkami ve II. stupni VŘ se uskuteční dne dne 17. 10. 2016 v zasedací místnosti č. 212 ve 2. patře ÚMČ Praha 1. PDF (Adobe Reader)
Změna podmínek výběrového řízení
Přílohy č.7 Podmínek - Daňové a poplatkové náklady
PDF (Adobe Reader)
Zrušení části výběrového řízení -
poř.č. 21, číslo jednotky BJ č. 586/10, Ve Smečkách 10 č.p.586
PDF (Adobe Reader)
Obeznámení se závěrem plynoucím z Expertního mykologického posudku pro dům Karlova čp. 163, Praha 1 PDF (Adobe Reader)
Oprava zřejmé nesprávnosti v záměru a harmonogramu VŘ PDF (Adobe Reader)
Záměr "Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek" PDF (Adobe Reader)
Harmonogram výběrového řízení, seznam všech jednotek a termíny prohlídek PDF (Adobe Reader)
Podmínky pro zájemce PDF (Adobe Reader)
Příloha č.1 k usnesení UZ16_0291 - Seznam bytových jednotek PDF (Adobe Reader)
Příloha č.7 k Podmínkám pro zájemce - Vzorová smlouva PDF (Adobe Reader)
Přílohy č.1 - 6 k Podmínkám pro zájemce PDF (Adobe Reader)
Fotopříloha 1 PDF (Adobe Reader)
Fotopříloha 2 PDF (Adobe Reader)
Fotopříloha 3 PDF (Adobe Reader)
Usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 1 číslo UZ16_0291 ze dne 21.6.2016 PDF (Adobe Reader)

Využijte službu "WOKO" - každá změna těchto stránek Vám bude hlášena emailem - zadejte jeho adresu do okénka a klikněte na tlačítko "Hlídej změny"
Copyright (c) 2017, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz