Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Prodej jednotek

ZÁMĚR v souladu s usnesením ZMČ Praha 1 č.j. UZ16_0291 ze dne 21.6. 2016 prodat
ve „Výběrovém řízení na převod vlastnictví jednotek“ bytové jednotky
včetně odpovídajícího podílu na daném pozemku a společných částech dané budovy


Městská část Praha 1 si v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ16_0339 ze dne 22. 11. 2016 dovoluje informovat všechny zájemce a účastníky V. výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek o změně harmonogramu výběrového řízení, o oznámení starosty ze dne 28. 11. 2016 a o rozhodnutí zastupitelstva ze dne 22. 11. 2016 ve vztahu k citovanému řízení. Podrobnosti jsou uvedeny v následujících přílohách. Děkujeme.

Oznámení starosty ze dne 28.11.2016 včetně přílohy PDF (Adobe Reader)
Změna harmonogramu ze dne 24.11.2016 PDF (Adobe Reader)
Usnesení zastupitelstva MČ Praha 1 ze dne 22.11.2016 PDF (Adobe Reader)
Oznámení o proběhnuvším II. kole otevírání obálek PDF (Adobe Reader)
Mezitimní výsledky výběrového řízení po 1. kole dne 5.10.2016 PDF (Adobe Reader)
ZMĚNA harmonogramu výběrového řízení: Otevírání obálek s nabídkami ve II. stupni VŘ se uskuteční dne dne 17. 10. 2016 v zasedací místnosti č. 212 ve 2. patře ÚMČ Praha 1. PDF (Adobe Reader)
Zrušení části výběrového řízení -
poř.č. 21, číslo jednotky BJ č. 586/10, Ve Smečkách 10 č.p.586
PDF (Adobe Reader)

Využijte službu "WOKO" - každá změna těchto stránek Vám bude hlášena emailem - zadejte jeho adresu do okénka a klikněte na tlačítko "Hlídej změny"
Copyright (c) 2010, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz