Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Červeným praporkem jsou vyznačeny nebytové prostory v aktuální nabídce.
Žádost o pronájem těchto prostor je nutno podat do stanoveného data - viz. dokumenty pro zájemce.
Modrým praporkem jsou vyznačeny nebytové prostory v permanentní nabídce, platné tvale, do doby nalezení zájemce o pronájem.
Žádost o pronájem těchto prostor je možné podávat kdykoliv v průběhu zveřejnění.
Zeleným praporkem jsou vyznačeny pronájmy domů nebo jejich částí
Žlutým praporkem jsou vyznačeny pronájmy bytů
Fialovým praporkem jsou vyznačeny prodeje nebytových prostor, určených k přestavbě na bytové jednotky
Oranžovým praporkem jsou vyznačeny prodeje jednotek
Tyrkysovým praporkem jsou vyznačeny prodeje rozestavěných jednotek
Hnědým praporkem jsou vyznačeny pronájmy bytů - občané Prahy 1
Černým praporkem jsou vyznačeny převody půdních prostor formou uzavření smlouvy o výstavbě půdní bytové jednotky
Růžovým praporkem jsou vyznačeny záměry

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení na nebytové prostory získáte v dokumentech na těchto stránkách a také v Informačním centru ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 a na odboru technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, a to v návštěvní dny pondělí a středa, od 8.00 – 18.00 hodin, v nenávštěvní dny na tel. čísle 221 097 474 (sekretariát odboru technické a majetkové správy).Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz